תזות ודיסרטציות

שנה סטודנט/ית מנחה
2019 הקשר בין אופן זיהוי פנים ובתים לבין רמות השילוב בקרב ילדים עם אוטיזם בהשוואה לילדים עם התפתחות תקינה MA כהן, אודיה ד"ר אור כץ
פרופ' נירה משעל
2019 אטרקטיביות ותפיסת פנים בקרב טרום מתבגרים עם אוטיזם בתפקוד גבוה בהשוואה לטרום מתבגרים עם התפתחות תקינה MA כפיר, אדוה ד"ר אור כץ
פרופ' נירה משעל
2016 הקשר בין דמיון פנים בין הורים לילדיהם, לבין השקעה הורית ואיכות הקשר ביניהם MA עומר, כרמית ד"ר אור כץ
פרופ' אסתר עדי-יפה
2014 השפעת גזע הפנים, מידת מובחנותן וכיוון הצגתן על זיהוין בקרב ילדים עם אוטיזם בהשוואה לילדים עם התפתחות תקינה MA מנולה, ענת ד"ר אור כץ
פרופ' נירה משעל