הקשר בין אופן זיהוי פנים ובתים לבין רמות השילוב בקרב ילדים עם אוטיזם בהשוואה לילדים עם התפתחות תקינה