אטרקטיביות ותפיסת פנים בקרב טרום מתבגרים עם אוטיזם בתפקוד גבוה בהשוואה לטרום מתבגרים עם התפתחות תקינה