תזות ודיסרטציות

שנה סטודנט/ית מנחה
2012 יחסי אובייקט ברווקות מאוחרת ובנישואין MA כהן, מורן ד"ר אסיף צמח
פרופ' שלמה רומי
2011 הקשר בין היבטים רגשיים ותפיסתיים של אי-החלטיות מתמשכת בתהליך בחירת בן-זוג, לבין מאפייני התגובה למצבי חוסר שביעות רצון בקשרים זוג MA שפירא, אליענה ד"ר אסיף צמח
פרופ' שלמה רומי
2009 קטגוריזציה של הקונפליקט המיני התוך-אישי בעידן הווירטואלי אצל מתבגרים יהודים וערבים MA אפרתי, יניב ד"ר אסיף צמח
פרופ' (אמריטוס) דוד צוריאל