חינוך מדעי טכנולוגי

English שלחו לחבר

להרשמה

הוראת המדעים

ראש המגמה: ד"ר אורנית ספקטור לוי

פרטים למגמת הוראת המדעים.

יעדי ההתמחות בהוראת המדעים מתמקדים בהכשרת חוקרים, כותבי תכניות לימודים ומעריכיהן, בכל רמות הלימוד הקיימות בישראל בתחום הוראת המדעים.

הלימודים במוקד רב-תחומיים. 30% מתכנית הלימודים נלמדים בפקולטות למדעי החיים והמדעים המדויקים. במגמה מספר התמחויות: הוראת המדעים, הוראת המתמטיקה, הוראת מדעי הסביבה, מח וחינוך.

הלימודים במגמה תורמים לפיתוחו המקצועי של המורה למדעים ומתמטיקה, ומכשירים אותו לחקור, ליזום ולהטמיע חידושים פדגוגיים במקצועות הלימוד המדעיים.

מטרות המגמה להוראת המדעים

 1. העמקה והרחבה של הפעילות המחקרית בתחום הוראת המדעים באוניברסיטה
 2. בנייה והפעלה של תכניות לימודים לתארים מתקדמים בתחום הוראת המדעים
 3. פיתוח חומרי הוראה ולמידה חדשניים, בליווי מחקרי הערכה
 4. התפתחות מקצועית של מורי מדעים, וטיפוח מנהיגות של מורי מדעים
 5. עיצוב ופיתוח של סביבות למידה עתירות טכנולוגיה
 6. יזום פרויקטים חינוכיים מדעיים בחינוך הפורמלי והלא פורמלי
 7. העמקת הזיקה שבין האוניברסיטה (קרי הקהילה המדעית) לבין החברה הישראלית

 

הרציונל של מבנה תכנית הלימודים

בתחום הוראת המדעים משולבים שני תחומים באופן אינטגרטיבי ותלוי: מדעים (פיסיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי המחשב, מדעי הסביבה, מתמטיקה, מדעי המוח, מדעי הרפואה, חקלאות, הנדסה) וחינוך.

הלימודים והפעילות המחקרית במגמה להוראת המדעים מתמקדים בשילוב של שני אלמנטים אלו, ובסינרגיזם של השילוב הזה.

תכנית הלימודים לתואר שני מיועדת לסטודנטים בעלי תואר ראשון אקדמי בתחום המדעים ותעודת הוראה בתחום מדעי. התוכנית כוללת מסלול עם תיזה וללא תיזה. הקורסים במסלולים אלו פתוחים גם בפני סטודנטים לתואר שלישי בתחום הוראת המדעים.

תכנית המגמה שואפת לחזק את השילוב של תחום המדעים, ותחום החינוך, הן מבחינת טיפוח מורים מובילים בתחום, הן מבחינת הטמעת תכניות לימודים חדשניות, והן מבחינה מחקרית.

כנגזרת של כל הנאמר לעיל, מודגשים ההיבטים הבאים באופן משולב בתוכנית הלימודים:

 1. חיזוק הבסיס המדעי של הסטודנטים בתחומי המדעים המדויקים, מדעי החיים ומדעי הסביבה.
 2. חיזוק הבסיס העיוני של הסטודנטים בנוגע לתורת החינוך.
 3. הקניית מתודות מחקריות בתחום מדעי החברה.

 

עקרונות המיושמים בתוכנית

 1. שמירה על רמה אקדמית גבוהה
 • קביעת דרישות ללימודי השלמה (נספח 3)
 • פיקוח לגבי הקורסים המדעיים הנבחרים על ידי הסטודנט מהפקולטות למדעים, והמחלקה לגיאוגרפיה – נדרש אישור של ראש המגמה.
 1. מתן מענה לאוכלוסיות מגוונות של סטודנטים
 • מתן אפשרות לבוגרי מכללות להשתלב בתוכנית
 • מתן אפשרות למורים למתמטיקה להתמחות בהוראת המתמטיקה
 • מתן אפשרות למורים למדעים ולמדעי הסביבה להתמחות בהוראת מדעי הסביבה
 • מתן אפשרות לבעלי תואר ראשון ותעודת הוראה בתחומי הטכנולוגיה להשתלב בתוכנית
 • מתן תמריץ להמשיך בלימודי תואר שני ברצף מלימודי תעודת הוראה
 • פיתוח ההתמחות "מח וחינוך"
 1. התוכנית ניתנת להתאמה לפי הרקע המדעי של הסטודנט.
 2. במגמה יהיו ארבע התמחויות:
  • הוראת המדעים
  • הוראת המתמטיקה
  • מוח וחינוך
  • הוראת מדעי הסביבה
 3. כל הקורסים של המגמה להוראת המדעים פתוחים בפני סטודנטים הלומדים לקראת תואר במדעי המוח.

תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים במגמה מובנת ומתפרסת על פני שנתיים ברצף. על הסטודנטים ללמוד תוכנית לימודים מלאה ולעמוד בכל חובות הלימוד בכל אחת משנות הלימוד ברצף.

קורסי המגמה נלמדים ביום לימודים מרוכז, יום חמישי משעה 20:00-08:00.

4 ש"ש קורסי מדעים נלמדים במהלך שנות לימוד התואר בימים ושעות עפ"י בחירת הסטו' באישור ראש המגמה.

בנוסף, מחויבים הסטודנטים בדרישות לימודי יסוד ביהדות ואנגלית כמפורט באתר הוועדה לתואר שני  http://graduate-school.biu.ac.il/takanon.

ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים ובימי הלימוד לשנה"ל תש"פ

מסלול הלימודים

מסלול  א': תואר שני עם תיזה

המסלול מיועד לסטודנטים המעוניינים בקבלת תואר שני (MA) הכולל כתיבת עבודת מחקר (תיזה) כחלק מתכנית הלימודים. הלימודים כוללים רכישת יידע תיאורטי ומיומנויות מקצועיות לצד פיתוח אקדמי ומחקרי. הלימודים בתכנית נועדו לאפשר השתלבות בעבודה לצד המשך לימודים אקדמיים בכלל ולימודים לקראת קבלת תואר ד"ר בפרט.

הלימודים העיוניים במסלול זה הינם בהיקף של 18 שעות שנתיות המתפרסות על פני יום מרוכז בשבוע לאורך שנתיים ברצף. לאחר סיום הלימודים העיוניים ניתנת לסטודנטים שנה עוקבת נוספת (שלישית) להגיש את עבודת המחקר (תיזה).


מסלול  ב': תואר שני ללא תיזה

המסלול מיועד לסטודנטים המעוניינים בקבלת תואר שני (MA) ללא כתיבת עבודת מחקר (תיזה). הלימודים כוללים רכישת יידע תיאורטי ומיומנויות מקצועיות, והשתתפות בקורסי מחקר לצד הרחבה בתחום המגמה.

הלימודים העיוניים במסלול זה הינם בהיקף של 22 שעות שנתיות המתפרסות על פני יום מרוכז בשבוע לאורך שנתיים ברצף.

לתוכנית הלימודים - לחץ כאן


תנאי קבלה

למגמה יתקבלו בעלי תואר B.Sc במדעים, במתמטיקה, שממוצע ציוני התואר מעל 76, או BA בגיאוגרפיה או במדעי הסביבה שממוצע ציוני התואר מעל 76, בעלי תעודת הוראה.

מועמדים בעלי ממוצע ציונים נמוך יותר בתואר הראשון או תואר B.Ed (במסלול מדעים או מתמטיקה, או חינוך סביבתי) יחויבו בקורסי השלמה.

להתמחות "מח וחינוך" יוכלו להתקבל סטודנטים בעלי תואר ראשון בתחום שיאפשר להם ללמוד בקורסים של מדעי המוח באישור ראש המחלקה של מדעי המח.

 

קורסי השלמה

קורסי השלמה ידרשו כאשר ממוצע תואר ראשון נמוך מ-80. הקורסים יינתנו מהפקולטה למדעים מדויקים ו/או מדעי החיים.

בהעדר תעודת הוראה- אין אפשרות להשלמות. ניתן ללמוד תעודת הוראה במקביל לתואר השני.

הערות מיוחדות.

-  יש לקבל אישור מראש המגמה לקורסים למדעים.

- הרישום לקורסים במדעים יתבצע על בסיס מקום פנוי. עדיפות ברישום תינתן לסטודנטים של
   הפקולטות למדעים.

- בקורסים בהן קיימות דרישות מוקדמות, חלות דרישות אלו גם על תלמידי הוראת המדעים.

 

אופן הרישום

1.   רישום מקוון ללימודי תואר שני – לחץ כאן

2. לאחר הרישום המקוון יש לשלוח מסמכים של תואר ראשון/ת.הוראה מקוריים (עם חותמת וחתימה)  לכתובת: הוועדה לתואר שני, ביה"ס ללימודים מתקדמים, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן  5290000.

ניתן להגיע למדור שמ"ע (בנין 605) בין הימים א'-ה', בין השעות 08-18 ולהגיש את המסמכים הנ"ל באופן פרונטלי.

3. שליחת קו"ח. ניתן לשלוח במייל (toar2edu@biu.ac.il) או בפקס (03-7384123) או בדואר לכתובת: ביה"ס לחינוך – תואר שני – הוראת המדעים, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן 5290000.

 

ראש המגמה - ד"ר אורנית ספקטור לוי

המרכז להוראת המדעים

ביה"ס לחינוך אוניברסיטת בר-אילן, רמת- גן 5290002

דואר אלקטרוני:  ornit.spektor-levy@biu.ac.il

פקס: 7384123- 03

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירת המגמה:

מייל:   Avigail.Erez@biu.ac.il

פקס: 03-7384123

טלפון: 03-5318456 

שעות מענה טלפוני בימים א'- ה': 11:30-10:30 ו- 14:30-13:30

שעות קבלת קהל בימים א', ד' בין השעות: 14:00-11:30 ובימים ב', ה' בין השעות: .10:30-08:30 .

ביום ג' אין קבלת קהל