English שלחו לחבר

חינוך מדעי טכנולוגי

כג

תכנית: חינוך מדעי טכנולוגי (לשעבר הוראת המדעים).

ראש התכנית: פרופ' מיכל ציון

פרטים על התכנית לחינוך מדעי טכנולוגי:

 

מהן מטרות התכנית לחינוך מדעי טכנולוגי?

 • הכשרת חוקרים, העמקה והרחבה של הפעילות המחקרית בתחום החינוך המתמטי, מדעי, טכנולוגי באוניברסיטה ומחוצה לה.
 • פיתוח והפעלה של תכניות לימודים לתארים מתקדמים בתחומי החינוך המתמטי, מדעי, טכנולוגי.
 • הכשרת כותבי תכניות לימודים ומפתחי חומרי הוראה ולמידה חדשניים, בליווי מחקרי הערכה.
 • התפתחות אקדמית של אנשי חינוך בכל רמות הלימוד והמסגרות החינוכיות בישראל בתחומי החינוך המתמטי, המדעי והטכנולוגי (STEM - Science, Technology, Engineering, Mathematics), וטיפוח יכולות מנהיגות ויזמות.
 • עיצוב ופיתוח של סביבות למידה חדשניות ועתירות טכנולוגיה.
 • ייזום מחקרים ופרויקטים חינוכיים בחינוך הפורמלי והלא פורמלי.
 • העמקת הזיקה שבין האוניברסיטה (קרי הקהילה המדעית) לבין החברה הישראלית והפרט בחברה הישראלית.

 

מה מאפיין את התכנית?

 • הלימודים בתכנית הינם רב-תחומיים וכוללים קורסי העמקה בגישות עדכניות בתחום החינוך המתמטי, מדעי וטכנולוגי על כל גווניו ושיטות מחקר.
 • חלק מתכנית הלימודים נלמד בפקולטות ומחלקות באוניברסיטה - מחוץ לפקולטה לחינוך כמו: מדעי החיים, מדעים מדויקים, מדעי המוח ועוד.
 • בתכנית מספר התמחויות: הוראת המתמטיקה, הוראת מדעי הסביבה, מח וחינוך, חינוך לשְׁלוֹמוֹת.
 • הלימודים בתכנית תורמים לפיתוחו המקצועי של הלומד ומכשירים אותו לחקור, ליזום, להטמיע חידושים פדגוגיים, להגדיר יעדים חדשים בתחומו ולהגשימם.

 

מהו הרציונל של מבנה תכנית הלימודים?

 • בתחום החינוך המדעי טכנולוגי משולבים שני תחומים באופן אינטגרטיבי ותלוי: מדעים (פיסיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי המחשב, מדעי הסביבה, מתמטיקה, מדעי המוח, מדעי הרפואה, חקלאות, הנדסה) וחינוך.
 • הלימודים והפעילות המחקרית בתכנית מתמקדים בשילוב של שני אלמנטים אלו, ובסינרגיזם של השילוב הזה: חיזוק הבסיס המדעי של הסטודנטים בתחומי המדע והטכנולוגיה, חיזוק הבסיס העיוני של הסטודנטים בנוגע לתורת החינוך, הקניית מתודות מחקריות בתחום מדעי החברה.
 • תכנית הלימודים לתואר שני מיועדת לסטודנטים בעלי תואר ראשון אקדמי בתחומי המדעים והטכנולוגיה ובעלי ניסיון בחינוך בתחומים אלה.
 • התוכנית כוללת מסלול עם תיזה וללא תיזה.
 • הקורסים בתכנית פתוחים גם בפני סטודנטים לתואר שלישי בתחום החינוך המתמטי, המדעי והטכנולוגי.

 

 

מהם העקרונות המיושמים בתוכנית?

 • שמירה על רמה אקדמית גבוהה
 • קביעת דרישות ללימודי השלמה.
 • פיקוח לגבי הקורסים המדעיים הנבחרים על ידי הסטודנט מהפקולטות ומהמחלקות מחוץ לבית הספר לחינוך – נדרש אישור של ראש התכנית.
 • מתן מענה לסטודנטים עם רקע אקדמי מגוון:
 • מתן אפשרות לבוגרי מכללות להשתלב בתוכנית.
 • מתן אפשרות לבעלי תואר ראשון בתחומי המתמטיקה, המדעים, הטכנולוגיה, מדעי הבריאות, תזונה, ועוד, להשתלב בתוכנית.
 • התוכנית ניתנת להתאמה לפי הרקע המדעי של הסטודנט - מתן אפשרויות התמחות במגמות: הוראת המתמטיקה, הוראת מדעי הסביבה, מוח וחינוך, חינוך לשְׁלוֹמוֹת.
 • מתן תמריץ להמשיך בלימודי תואר שני ברצף ובמקביל ללימודי תעודת הוראה
 • כל הקורסים של המגמה להוראת המדעים פתוחים בפני סטודנטים הלומדים לקראת תואר במדעי המוח.

 

מה עוד כדאי לדעת?

 • תוכנית הלימודים במגמה מובנת ומתפרסת על פני שנתיים ברצף. על הסטודנטים ללמוד תוכנית לימודים מלאה ולעמוד בכל חובות הלימוד בכל אחת משנות הלימוד ברצף.
 • קורסי המגמה נלמדים ביום לימודים מרוכז, יום חמישי משעה 20:00-10:00.
 • 4 ש"ש קורסי מדעים נלמדים במהלך שנות לימוד התואר בימים ושעות עפ"י בחירת הסטודנט/ית באישור ראש המגמה. הרישום לקורסים במדעים יתבצע על בסיס מקום פנוי. עדיפות ברישום לקורס הנבחר תינתן לסטודנטים של הפקולטות למדעים. בקורסים בהן קיימות דרישות מוקדמות, חלות דרישות אלו גם על תלמידי התכנית לחינוך מדעי טכנולוגי.
 • בנוסף, מחויבים הסטודנטים בדרישות לימודי יסוד ביהדות ואנגלית כמפורט באתר הוועדה לתואר שני  http://graduate-school.biu.ac.il/takanon.
 • ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים לשנה"ל תשפ"א.
 • מסלולי הלימוד:

- מסלול  א': תואר שני עם תיזה

המסלול מיועד לסטודנטים המעוניינים בקבלת תואר שני (MA)  הכולל כתיבת עבודת מחקר (תיזה) כחלק מתכנית הלימודים. הלימודים כוללים רכישת יידע תיאורטי ומיומנויות מקצועיות לצד פיתוח אקדמי ומחקרי. הלימודים בתכנית נועדו לאפשר השתלבות בעבודה לצד המשך לימודים אקדמיים בכלל ולימודים לקראת קבלת תואר ד"ר בפרט.

הלימודים העיוניים במסלול זה הינם בהיקף של 18 שעות שנתיות המתפרסות על פני יום מרוכז בשבוע (ייתכן עוד חצי יום בשבוע) לאורך שנתיים ברצף. לאחר סיום הלימודים העיוניים ניתנת לסטודנטים שנה עוקבת נוספת (שלישית) להגיש את עבודת המחקר (תיזה).


- מסלול  ב': תואר שני ללא תיזה

המסלול מיועד לסטודנטים המעוניינים בקבלת תואר שני (MA)  ללא כתיבת עבודת מחקר (תיזה). הלימודים כוללים רכישת יידע תיאורטי ומיומנויות מקצועיות, והשתתפות בקורסי מחקר לצד הרחבה בתחום המגמה.

הלימודים העיוניים במסלול זה הינם בהיקף של 22 שעות שנתיות המתפרסות על פני יום מרוכז בשבוע (ייתכן עוד חצי יום בשבוע) לאורך שנתיים ברצף.

 


 

מהם תנאי הקבלה?

למגמה יתקבלו:

 • בעלי תואר B.Sc במדעים, במתמטיקה, שממוצע ציוני התואר מעל 76.
 • בעלי תואר BEd  בתחומי הוראת המתמטיקה, מדע, טכנולוגיה שממוצע ציוני התואר מעל 80. מועמדים בעלי ציון 80-76, ידרשו להשלמה.
 • בעלי תואר BA בגיאוגרפיה, במדעי הסביבה, פיזיותרפיה, בריאות הציבור, מדעי התזונה, חינוך גופני, תרפיה עם בע"ח, ריפוי בעיסוק, סיעוד ועוד שממוצע ציוני התואר מעל 80. מועמדים בעלי ציון 80-76, ידרשו להשלמה.
 • בעלי ניסיון בחינוך והוראה.
 • להתמחות "מח וחינוך" יוכלו להתקבל סטודנטים בעלי תואר ראשון בתחום שיאפשר להם ללמוד בקורסים של מדעי המוח באישור ראש המחלקה של מדעי המח.

כיצד מתבצע הרישום ללימודים?

 • רישום מקוון ללימודי תואר שני – לחץ כאן
 • לאחר הרישום המקוון יש לשלוח מסמכים של תואר ראשון/ת.הוראה מקוריים (עם חותמת וחתימה)  לכתובת: הוועדה לתואר שני, ביה"ס ללימודים מתקדמים, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן  5290000.
 • ניתן להגיע למדור שמ"ע (בנין 605) בין הימים א'-ה', בין השעות 08-18 ולהגיש את המסמכים הנ"ל באופן פרונטלי.
 • שליחת קו"ח. ניתן לשלוח במייל (toar2edu@biu.ac.il) או בפקס (03-7384123) או בדואר לכתובת:            הפקולטה לחינוך – תואר שני – הוראת המדעים, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן 5290000.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירת התכנית:

מייל:   Hen.Golan@biu.ac.il

פקס: 03-7384123

טלפון: 0773063703

שעות מענה טלפוני בימים א'- ה': 11:30-10:30 ו- 14:30-13:30

שעות קבלת קהל בימים א', ד' בין השעות: 14:00-11:30 ובימים ב', ה' בין השעות: .10:30-08:30 .

ביום ג' אין קבלת קהל.

 

ראש התכנית - פרופ' מיכל ציון

התכנית לחינוך מדעי טכנולוגי

ביה"ס לחינוך

דואר אלקטרוני: Michal.Zion@biu.ac.il

 

תאריך עדכון אחרון : 04/10/2021