עיבוד המיספרי של מטפורות בגנטיקה בקרב תלמידי בית ספר על יסודי