מאמרים של ד"ר נאוה מסלובטי

מסלובטי, נ' וגזיאל, ח' (2007). מערכות הערכים של המורים בחינוך הממלכתי-דתי. בתוך ש' רז (עורך). מאה שנות חינוך ציוני דתי (עמ' 283-306). ירושלים : המחלקה לחינוך, הסתדרות המזרחי - הפועל המזרחי - המרכז העולמי

מסלובטי, נ' (2002). תפיסת דמות "התלמיד הרצוי" כמייצגת את מערכת האמונות המקצועית של מורים וסטודנטים להכשרת מורים. בתוך נ' מסלובטי, וי' עירם (עורכים). חינוך לערכים בהקשרים הוראתיים מגוונים (עמ' 227-252). תל-אביב: הוצאת רמות - אוניברסיטת תל-אביב

שטרית, א' ומסלובטי, נ' (2002). השוואה בין העוצמה והמבנה של מערכת הערכים בקרב אוכלוסיית מתבגרים ילידי אתיופיה וילידי ישראל. בתוך נ' מסלובטי, וי' עירם (עורכים). חינוך לערכים בהקשרים הוראתיים מגוונים (עמ' 203-223). תל-אביב: הוצאת רמות - אוניברסיטת תל-אביב

מרזם, א' ומסלובטי, נ' (2002). פיתוח שאלון למדידת ההתפתחות של שלבי ההכרה החברתית אצל ילדים שומעים ולקויי שמיעה הלומדים בבית ספר יסודי. בתוך נ' מסלובטי, וי' עירם (עורכים). חינוך לערכים בהקשרים הוראתיים מגוונים (עמ' 59-83). תל-אביב: הוצאת רמות - אוניברסיטת תל-אביב

עירם,י' ומסלובטי, נ' (2002). ערכים וחינוך לערכים. בתוך נ' מסלובטי, וי' עירם (עורכים). חינוך לערכים בהקשרים הוראתיים מגוונים (עמ' 11-26). תל-אביב: הוצאת רמות - אוניברסיטת תל-אביב

מסלובטי, נ' (2000). דרכי התמודדות עם דילמות חברתיות ומוסריות בבית הספר היסודי הממלכתי-דתי : העדפות המורים ואפיוני המורים. מגמות מ (4), 617-635

מסלובטי, נ' ודור-שב, ז' (1993). הבדלים בערכים כעקרונות מנחים בחיים בין תלמידי בתי-ספר מקיפים, דתיים וכלליים. בשדה חמ"ד 36(ג-ד), 51-65

מסלובטי, נ' (1991). הקשר בין האווירה הלימודית בשיעורי תנ"ך והיסטוריה ובין תחומי תוכן ורמות חשיבה של ערכים באוכלוסיית מתבגרים. עיונים בחינוך 55-56, 189-210

מסלובטי, נ' ודור-שב. ז' (1988). הקשר בין שמירת המסורת הדתית לבין תחומים שונים במבנה הערכים של מתבגרים הלומדים בעיר גדולה בישראל. בשדה חמ"ד, ל"ב (א'-ב'): 90-96

אדלמן, א' ומסלובטי, נ' (1987). פיתוח מערכת מבחנים כאמצעי לשיפור הוראת הנהיגה. עבודה ורווחה וביטוח לאומי , ל"ט: 22-24

מסלובטי, נ' (1985). הליכים וקריטריונים להערכת תוכניות פעולה חברתיות. עבודה ורווחה וביטוח לאומי , ל"ז, 64-67, 76

אדלמן, א' ומסלובטי, נ' (1985). אתגר לנשים - הוראת נהיגה. הד החינוך , אוגוסט-ספטמבר 1985, 48-49

אדלמן, א' ומסלובטי נ' (1984). מודל להערכת תוכניות פעולה חברתיות. עבודה ורווחה וביטוח לאומי , ל"ו, 98-99,