מאמרים של ד"ר מרים ויינברגר

וינברגר, מ' (1996). המחזה 'משחקים בחצר האחורית' כמשאב ביבליותראפי. באמת?!: מאסף לעיון, הוראה ומחקר בספרות ילדים , 9-10: 167-170

וינברגר, מ' (1993). בחינת סוגות ספרותיות בזיקה לסיוע ביבליותראפי: משוב עיוני בעקבות הפעלה שדאית. באמת?!: מאסף לעיון, הוראה ומחקר בספרות ילדים , 6-7: 157-175

וינברגר, מ' (1993). תשתיות מן המסורת ביצירת דבורה בארון. מבוע כה ,97-103 

וינברגר, מ' (1992). מקרא בשני שירי רשב"ג. עלון למורה לספרות 13, 74-85

ינברגר, מ' (1992). עיון ברומאן על יוסף דורי, הספרן כגיבור העמק מאמר ביקורת. יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות , כ"ו (ג'-ד'): 135-136

וינברגר, מ' (1992). השפעת דרכי הסיפור המקראי על עיצובו של הסיפור הבארוני. עלון למורה לספרות , 12: 141-147

וינברגר, מ' (1992). ספרות ילדים היא ספרות מאמר ביקורת. ספרות ילדים ונוער ,י"ח (ג'): 49-52

וינברגר, מ' (1991). 18 ו- 81 - לא רק היפוך ספרות. פעימות: מגזין שחל לאיכות חיים , 12: 23

וינברגר, מ' (1991). בשבחי הביבליותרפיה. הד החינוך , פברואר-מרץ 1991, 15

וינברגר, מ' (1991). מקומה של ארץ-ישראל ביצירת דבורה בארון. באמת?!: מאסף לעיון, הוראה ומחקר בספרות ילדים , 4-5: 61-76

וינברגר, מ' (1991). גירושין והשלכותיהם על נפש הילד בראי ספרות ילדים עברית.  ספרות ילדים ונוער , י"ח (ב'): 38-41

וינברגר, מ' (1991). כיתת "החדר האטום". הד החינוך , ינואר 1991, 39

וינברגר, מ' (1991). מאגר המידע בארמון שבלב היער: רשמי סיור. יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות , כ"ו (א'): 22-29

וינברגר, מ' (1990). ביבליותרפיה - תחום ייחודי בספרנות טיפולית. יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות , כ"ד (ג'-ד'): 22-37

וינברגר, מ' (1989). ביבליותיראפיה ושימושיה בספרות ילדים ונוער. באמת?!: מאסף לעיון, הוראה ומחקר בספרות ילדים , 3: 159-169

וינברגר, מ' (1978). תגובה למאמרו של יעקב לנדסמן ב"מעלות" חשון תשל"ח בנושא הוראת ה"קמצן" למולייר. מעלות , ט' (4): 48-49