שלחו לחבר

המטפורות שבאמצעותן מתארים מורים בבתי הספר התיכוניים את עבודת ההוראה, עבודת הצוות ואת הניהול הבית ספרי בעידן של רפורמת "עוז לתמורה"