שילוב טכניקת EMG ופרדיגמה PPI לזיהוי פרמטרים פיזיולוגים בקרב נבדקים עם ADHD