שלחו לחבר

חניכת פרחי ניהול בתוכנית להכשרת מנהלים : מאפיינים של יחסים משמעותיים בין חונך לחניך על פי תפיסותיהם של מנהלים-חונכים