שלחו לחבר

תמיכה חברתית והקשר שבין חשיפה לאירועי טרור וסימפטומים פוסט-טראומטיים בקרב בני נוער