שלחו לחבר

ההבדלים בהישגים במתמטיקה לפי משתני רקע שונים אצל תלמידים הנבחנים בבחינת בגרות בהיותם צעירים והמוגדרים כמצטיינים במתמטיקה