שלחו לחבר

בחינת תפיסותיהם של מנהלי בתי ספר בחברה הערבית המוסלמית לגבי למידה מהצלחות