השפעת הפעילות עם ספר אלקטרוני חינוכי בעל תכנים חשבוניים על המוכנות לחשבון של ילדי גן בסיכון ללקות למידה בהשוואה לילדי גן עם התפתחות תקינה