תפקודי זיכרון וזיכרון אפיזודי בפרט, בקרב אוכלוסיית הלוקים ב-ASD בתפקוד הנמוך