מחקרים ופרוייקטים

שנת המחקר כותרת מנחים
2010 יעילות למידה מבוססת סימולציה ויעילות התכנית ל'סמכות מכבדת' לפיתוח הכשירות המקצועית של סטאז'רים בהוראה,
2010 הוראת השואה בבתי ספר ממלכתיים בישראל- חלק א'
2010 הוראת השואה בבתי ספר ממלכתיים בישראל- חלק ב'
2012 השתנות שכלית בתחום השפה הפגורטיבית אצל ילדים מאובחנים
2012 למדית דקדוק מלאכותי בגילאים שונים וברמות מוכרבות שונות: השוואה בין קוראים תקינים לקוראים עם דיסלקציה
2013 תכנית שיח סטודנטים: מיזם של צו פיוס במוסדות להשכלה גבוהה