עברית Tell a Friend

Research and Projects

שנת המחקר כותרת מנחים
2010 הוראת השואה בבתי ספר ממלכתיים בישראל- חלק א'
2010 הוראת השואה בבתי ספר ממלכתיים בישראל- חלק ב'
2012 השתנות שכלית בתחום השפה הפגורטיבית אצל ילדים מאובחנים Prof. Emeritus דוד צוריאל
2010 יעילות למידה מבוססת סימולציה ויעילות התכנית ל'סמכות מכבדת' לפיתוח הכשירות המקצועית של סטאז'רים בהוראה, Dr. מאירה איזנהמר
2012 למדית דקדוק מלאכותי בגילאים שונים וברמות מוכרבות שונות: השוואה בין קוראים תקינים לקוראים עם דיסלקציה Prof. רחל שיף
2013 תכנית שיח סטודנטים: מיזם של צו פיוס במוסדות להשכלה גבוהה