אפיון של ביצועי חקר דינמי, מודעות מטה קוגניטיבית והבנת מהות המדע של מורים למדעים המתנסים בחקר פתוח