הפעלת תכנית הלימודים החדשה בכימיה : השגת יעדים בפיתוח מיומנויות קריאת טקסט מדעי וקשיי המורים המתנסים בהוראתה