תיקוף המושג סגנון קוגניטיבי באמצעות מבחן ניסויי והקשר למאפייני אישיות על פי חמשת הגורמים