שלחו לחבר

תמיכה הורית, חווית היום יום בבית הספר והתנדבות בקהילה כמנבאים מעורבות בהצקות: ניתוח משווה בין תלמידות הלומדות בבתי ספר ממלכתיים-דתיים לבין אלה הלומדות בבתי ספר ממלכתיים