שלחו לחבר

הקשר בין סגנונות קוגניטיביים לסגנונות הוראה ולהישגים לימודיים