שלחו לחבר

הקשר בין מחויבות המנהל לבית הספר לבין היקף מנגנוני למידה ארגוניים בבית הספר