אופנויות הכוונה מטא קוגניטיביות וסגנון למידה בפתרון בעיות בלוגיקה ספרתית