שלחו לחבר

אופנויות הכוונה מטא קוגניטיביות וסגנון למידה בפתרון בעיות בלוגיקה ספרתית