דימוי עצמי מקצועי של מורים והקשרו לסגנון ניהול ולמשתנים סוציו-דמוגרפיים של המורה