השפעת תוכנית ההוראה לתיווך עמיתים על סגנון הוראה תיווכי והישגים בהבנת הנקרא, ביחס לכישוריהם החברתיים של הלומדים