השפעת החשיפה לספר אלקטרוני על ניצני קריאה של ילדי גן חובה: השוואה בין עבודה יחידנית לבין למידת עמיתים