השפעת התוכנית לתיווך עמית על סגנון ההוראה התיווכי ועל כושר השתנות קוגניטיבי של מנחים ומונחים בהתייחס לסביבת למידה: עם מחשב בהשוואה לסביבה ללא מחשב