השפעת הפעילות עם ספר אלקטרוני חינוכי על ניצני אוריינות של ילדי גן בסיכון ללקות למידה, בהשוואה לקריאה משותפת מספר מודפס