תפיסת מסוגלות עצמית ועמדות כלפי מוגבלות בקרב חונכים וחניכים בעלי צרכים מיוחדים בעקבות התנסות בתוכנית "חונכות וירטואלית"