הקשר בין סגנונות קוגניטיביים לאינטליגנציות מרובות ולהישגים במשימות למידה תלויות סגנון