איפיון תפיסת תהליך החקר המדעי ומהות המדע של מורים שהתנסו בתהליך חקר פתוח