הקשר בין מחסומי קרירה ומסגלות עצמית לבין התמקדות בתכנון קרירה