השפעת קורס מחשבים לצמצום הפער הדיגיטלי של תחושת המסוגלות העצמית, עמדות כלפי מחשבים ותחושת יכולת ההשתלבות בעבודה של בוגרים עם לקות שמיעה