פיתוח מיומנויות חקר בסיסיות ודינאמיות וטיפוסי ידע בתהליך למידת חקר פתוח (open inquiry) לעומת למידת חקר מונחה (guided inquiry)