השפעה של הוראה המשלבת מודלים ויזואליים דינאמיים או סטטיים, על פיתוח רמות הבנה בכימיה בנושא "פולימרים סינתטיים"