אפיון התפיסה של הרעיון הביולוגי המרכזי "הומיאוסטזיס" הנלמד באופן מפורש ובאמצעות כלים ממוחשבים