השפעת שימוש במחשבים ניידים על היבטים רגשיים ולימודיים של תלמידים בכיתות חינוך מיוחד