השפעת פעילות עם ספר אלקטרוני חינוכי המלווה בהכוונה מטה קוגנטיבית על המוכנות למתמטיקה של ילדי גן בסיכון ללקות למידה