פרופ' אורלי שפירא לשצ'ינסקי 77-813-01 משאבי אנוש במערכת החינוך

תאריך עדכון (הדר): 23 לאוק 2022

שם ומספר הקורסמשאבי אנוש במערכת החינוך- 77-813-01

 

פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי

 

שעת קבלה : יום ב'   14:30-15:30 בתיאום מראש באמצעות המייל shapiro4@biu.ac.il

 

סוג הקורס: סמינריון

שנת לימודים:    תשפ"ב         סמסטר:  שנתי         היקף שעות:  2 ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט:   http://lemida.biu.ac.il       

 

  • מטרות הקורס ותוצרי למידה (מטרות על / מטרות ספציפיות):

מטרת הסמינריון להציג את התפקידים והפעילויות המרכזיות של פונקציית ניהול משאבי האנוש בארגון תוך יישומם במוסדות חינוך בראייה בינלאומית מזוויות מבט שונות: מנהל, מורה, תלמיד. במהלך  הסמינר הסטודנט יכיר וירכוש טכניקות וכלים יישומיים לניהול אפקטיבי של משאבי האנוש בארגוני החינוך השונים תוך השוואה ביניהם, יעסוק בבירור מודלים תיאורטיים, בדיון בתוצאות מחקרים, בניתוח אירועים, ובהערכת טכניקות ניהול.             

 

ב. תוכן הקורס:

רציונל, נושאים:

 

הלמידה בסמינריון תדגיש שני נושאים: החשיבות של ניהול משאבי אנוש להשגת מטרות של ארגוני חינוך, והאינטגרציה הנדרשת בין פעולות שונות של מנהלים ומורים לבין קבלת החלטות בתחומים השונים של ניהול משאבי אנוש. הסמינר יציג גישות תיאורטיות עיקריות לגבי תחומי הפעילות של ניהול משאבי אנוש.

 

מהלך השיעורים:

 

למידת התיאוריה וניתוחה ע"י קבוצות סטודנטים תוך בחינת השלכותיה למערכת החינוך. בנוסף הסטודנטים יפגשו עם בעלי תפקידים במערכות חינוך במסגרת הרצאות אורח בהם המרצים ידונו בתפקידיהם והשלכותיהם על ניהול המשאב האנושי בארגונם.

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

     במהלך הסמסטר הראשון יערכו מפגשים וילמדו הנושאים המופיעים בטבלה. סמסטר שני יתמקד במפגשים אישיים לצרכי פיתוח וכתיבת הסמינריון

 

  

קריאה

נושא

שיעור

סמס' א'

Shapira-Lishchinsky, O. & Ishan, G. (2013). Teachers’ acceptance of absenteeism: Towards developing a specific scale. Journal of Educational Administration, 51(5), 594-617.

מבוא: ניהול משאבי אנוש במערכות חינוך

חקר אירוע בתכנון המשאב האנושי

 

 

1

 

 

שפירא-לשצ'ינסקי, א'. (2017). אתיקה ארגונית בניהול משאבי אנוש במערכת החינוך הישראלית. חיפה: פרדס, עמ' 44-29. (חינוך; E371.1 שפי.את תשע"ז וטקסט מלא)

 

דרכי הערכת  התנהגויות בקרב מורים

2

 

שפירא-לשצ'ינסקי, א'. (2017). אתיקה ארגונית בניהול משאבי אנוש במערכת החינוך הישראלית. חיפה: פרדס, עמ' 24-21. (חינוך; E371.1 שפי.את תשע"ז וטקסט מלא)

אתיקה ארגונית בניהול משאבי אנוש במערכת החינוך הישראלית

3

 

Poisson, M. (2009). Guidelines for the design and effective use of teacher codes of conduct.

France, Paris: UNESCO, International Institute for Educational Planning.

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000185010

 

שפירא-לשצ'ינסקי, א'. (2017). אתיקה ארגונית בניהול משאבי אנוש במערכת החינוך הישראלית. חיפה: פרדס, עמ' 144-91. (חינוך; E371.1 שפי.את תשע"ז וטקסט מלא)

 

National Education Association (1975). Code of ethics (USA).

http://www.nea.org/home/30442.htm

 

פיתוח קוד אתי בראייה בינלאומית ככלי להעצמה פרופסיונלית

4

 

Mullis, I.V.S., Martin, M.O., & Loveles, T. (2016). 20 Years of TIMSS: International trends in Mathematics and Science achievement, curriculum, and instruction. Boston: TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College.

 

http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/international-results/timss2015/wp-content/uploads/2016/T15-20-years-of-TIMSS.pdf

 

The TIMSS 2015 Encyclopedia: Education Policy and Curriculum in Mathematics and Science

 

http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/international-results/encyclopedia

 

 

מבחני הערכה בינלאומיים- TIMSS

ככלי לניהול המשאב האנושי: מורים ומנהלים

5

 

 

הצגת נושאי מחקר

 

6

 

 

מכון נועם (2009). הכנה למבחני מיון לעבודה. עמ' 33-82.

https://www.machon-noam.co.il/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9F

 

Ibarra, H. (1993).  Personal networks of women and minorities in management: A conceptual framework.  Academy of Management Review, 18(1), 56-87.

                                           

מיון אנשי חינוך: הראיון ככלי מיון.

 

 

רשתות חברתיות ככלי למיון וגיוס מועמדים לתפקידים במערכות חינוך פורמאליות ובלתי פורמאליות

7

 

ניר, א'. (2017). שינוי ארגוני של בית ספר: מאסטרטגיה למיסוד. חיפה: פרדס, עמ' 93-146. (חינוך ; E371.2 ניר.שנ תשע"ז וטקסט מלא)

הובלת שינוי במערכות חינוך

8

 

Shapira-Lishchinsky, O. (2009). Israeli teachers’ perceptions of mentoring effectiveness. International Journal of Educational Management, 23(5), 390- 403.

 

הדרכה ככלי לפיתוח המשאב האנושי בארגוני חינוך פורמאליים ובלתי פורמאליים.

 

 

9

 

Shapira-Lishchinsky, O. & Tsemah, S. (2014). Psychological empowerment as a mediator between the teachers' perceptions of authentic leadership and their withdrawal and citizenship behaviors. Educational Administration Quarterly, 50(4), 672-712.

 

הערכת ביצועים

10

 

http://www.openu.ac.il/academic/economics/tutorial/4.html

 

דרכי כתיבת עבודה סמינריונית

11-12

 

 

המשך הצגת הנושאים למחקר

13-14

 

 

 

סמס' ב:

מפגשים אישיים:

פתיחה וסיום-פיזיים.

 

הערה: יתכנו שינויים בהתאם להתקדמות הקבוצה

 

 ג. דרישות קדם:

רקע מוקדם בנושא התנהגות ארגונית

 

ד. חובות / דרישות / מטלות:

יש חובת נוכחות בכל המפגשים המתקיימים פיזית בקמפוס, שתיבדק מדי שיעור. תלמיד שייעדר מעל 20% הרצאות בסמסטר ללא סיבה מוצדקת לא יורשה להגיש את עבודת הסמינריון, ולא יקבל ציון בקורס.

 

ה. מרכיבי הציון הסופי:

נוכחות חובה.

1.  עבודה מסכמת                               80%

2   מטלות ביניים                                20%

 

ו. ביבליוגרפיה:

החומר המופיע בטבלת הסילבוס מחייב לעבודה הסופית.

 

ז. שם הקורס באנגלית:

Human resource management in educational systems

 

 

 

ההתפטרות השקטה:

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001422332

 

בעקבות עבודת החלומות:

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001425208

 

בחן את עצמך: המבחן שיעזור לכם להבין כמה אתם רחוקים מעבודת החלומות שלכם

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001425206#utm_source=RSS