פרופ' מיכל ציון 77-783-01 קוגניציה ומטה קוגניציה בדגש הוראת המתמטיקה והמדעים

 

שם ומספר הקורס

קוגניציה ומטה קוגניציה בדגש הוראת המתמטיקה והמדעים 77-783-01

 

פרופ' מיכל ציון

סוג הקורס: סמינריון

שנת לימודים:    תשפ"ג         סמסטר:  שנתי          היקף שעות:  2 ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט:          

 

א. מטרות הקורס ותוצרי למידה (מטרות על / מטרות ספציפיות):

מטרות הקורס:

הבנת הבסיס התאורטי של קוגניציה ומטה קוגניציה.

הבנת הקשר המעשי והתיאורטי של המושגים לתחום הוראת המתמטיקה והמדעים.

התנסות במחקר חינוכי משולב בתחום. המחקר יתבצע במסגרת המיזם החברתי סביבתי "קחו איתכם את הזבל". בדרך זו יחוברו תיאוריה ומעשה ביחד כדי לתרום באופן מחקרי אקדמי לשינוי נחוץ בחברה הישראלית על כל גווניה.

 

ב. תוכן הקורס:

רציונל, נושאים:

 • קוגניציה ומטה קוגניציה. בסיס תיאורטי
 • הכרת שיטות הוראה מטהקוגנטיביות
 • הבנה של נושאים מרכזיים בתחום המחקר המטהקוגנטיבי
 • היכרות עם הספרות המדעית והמחקרית המובילה בתחום
 • היכרות עם חידושים תיאורטיים ומעשיים בתחום תוך דגש על הוראת המתמטיקה והוראת המדעים
 • ביצוע מחקר משולב (כמותי ואיכותי) בתחום הקוגניציה-מטהקוגניציה תוך דגש על ההטמעה שלהן עם דמות הבוגר ומיומנויות המאה ה-21 במסגרת פעילות המיזם החברתי סביבתי "קחו איתכם את הזבל". 

 

מהלך השיעורים:

כל השיעורים מבוססים על תכנים בהוראת המתמטיקה והמדעים

 • קוגניציה ומטה קוגניציה. בסיס תיאורטי
 • יישום הבסיס התיאורטי בשדה ההוראה
 • הכרת מאמרים מחקריים בתחום והתעמקות בהתערבות, כלי המחקר ובשיטות המחקר.
 • תכנון מחקר כמותי בנושא חדשני בתחום מטהקוגניציה
 • ביצוע המחקר על כל שלביו
 • הצגת מערך המחקר ותוצאותיו
 • כתיבת דו"ח מחקר בפורמט של מאמר אקדמי
 •  

ג. דרישות קדם:

ידע במחקר כמותי (סטטיסטיקה לתואר שני), ובמחקר איכותי

 

ד. חובות / דרישות / מטלות:

 

 1. הקורס יתקיים ברציפות בימי ה' בין 18:00 – 19:30 ויישא אופי סדנאי.
 2. חובות הסטודנט בקורס:
 • הופעה סדירה לכל השיעורים. חיסורים במספר הגדול מהמותר על פי תקנון בר אילן לא יאפשרו מתן ציון לקורס ויגררו לימוד מחדש של הקורס.
 • הסטודנטים יתבקשו לקרוא חומר לפגישות על פי הרשימה הביבליוגרפית כהכנה לפעילות בסדנא. חובה לקרוא  את החומר במועדו ואין לדחות את הקריאה.
 • יבוצע מחקר קבוצתי.
 •  במחקר תהיה קבוצת ניסוי וקבוצת ביקורת
 •  המחקר יכלול משהו חדש שלא נעשה קודם לכן
 •  המחקר יכלול שאלת מחקר כמותנית שתכלול משתנה תלוי אחד.
 •  המחקר יכלול שאלה איכותנית אחת.
 • ייכתב דו"ח מחקר בצורת מאמר:
 • תקציר
 • סקירה ספרותית
 • שאלות המחקר
 • שיטה
 • תוצאות ומסקנות
 • דיון
 • רשימת ספרות (יש להקפיד לרשום לפי הכללים של APA)   
 • נספחים

'.  מדור אישי:

 • לדו"ח המחקר תכתב רפלקציה אישית שתכלול התייחסות ל: תכנון, ניהול תהליך, ניטור, איתור שגיאות, הערכה.
 • יבחר מאמר מהספרות המחקרית של החמש השנים האחרונות. כל אחד יבחר מאמר אחר. המאמר חייב להיות מאמר מחקרי באנגלית. יש להסביר כיצד קשור המאמר לסמינריון. לאיזה חלק בעבודה הוא מסייע וכיצד. כמו כן יש לכתוב באיזה שיטת חיפוש מצאתם את המאמר.

משמעת

 1. חובת נוכחות. מחלה, ימי בחינות בגרות הם חלק ממניין הימים שניתן להפסיד.
 2. ניתן להגיש את העבודה לא יאוחר משנה מסיום הקורס.
 3. אין לאחר לשיעור, ואין לצאת מקדם משיעור.
 4. אין לדבר בסלולרי בחדר הכתה, ואין לצאת לדבר בסלולרי במסדרון, במהלך השיעור.
 5. יש להגיש עבודות בזמן.
 6. אין להביא תינוקות וילדים לשיעורים.
 7. אין להגיש את אותה עבודה לשני מרצים.
 8. אין למחזר עבודות. עבודות בסמינריונים וסדנאות צריכות להיות מקוריות ולא מועתקות מהאינטרנט או מכל מקור אחר.
 9. חובה על הסטודנט לתקשר דרך א-מייל.
 10. אין לאכול במהלך השיעורים.
 11. אין לאכול בחדר המעבדה.

 

ה. מרכיבי הציון הסופי:

דו"ח המחקר –50%

עבודה שוטפת – 20%

מדור אישי – 30%

 

ו. ביבליוגרפיה:

 

 1.    schraw, G, & Dennison, R.C. (1994). Assessing metacognitive awareness. Contemporary Educational Psychology, 19(4), 460-475.      https://doi.org/10.1006/ceps.1994.1033
 2. Schraw, G. (1998). Promoting general metacognitive awareness. Instructional Science, 26(1-2), 113-125.
 3. Adler, I., Zion, M., & Mevarech, Z. R. (2017). Metacognitive support embedded in Inquiry-based teaching, how and why? The Junior-high school       Teachers’ Journal, 28-29, 34-41 (Hebrew).
 4. Schraw, G. & J. Nietfeld (1998). A further test of the general monitoring skill  hypothesis. Journal of Educational Psychology, 90(2), 236-248.
 5. Michalsky, T., Zion, M., & Mevarech, Z. (2007). Developing students'  metacognitive awareness in asynchronous learning networks in comparison to    face-to-face discussion groups. Journal of Educational Computing Research, 36(4), 395-424.
 6. Adler, I., Zion, M., & Mevarech, Z. R. (2016). The effect of explicit  environmentally oriented metacognitive guidance and peer collaboration on s  students’ expressions of environmental literacy. Journal of Research in     Science Teaching, 53(4), 620-663. http://dx.‪doi.‪org/10.‪1002/tea.‪21272  
 7. Zion, M., Adler, I., & Mevarech, Z. R. (2015). The effect of individual and social metacognitive instruction on students’ metacognitive performances in        an online inquiry discussion. Journal of Educational Computing Research, 52,           50-87. 
 8. Schraw, G., Crippen, K., & Hartley, K. (2006). Promoting self-regulation in  science education: metacognition as part of a broader perspective on learning. Research in Science Education, 36(1-2), 111-139.
 9. Kramarski, B., & Mevarech, Z. R. (2003). Enhancing mathematical reasoning  in the classroom: The effects of cooperative learning and metacognitive          training. American Educational Research Journal, 40(1), 281-310.
 10. Mevarech, Z. R., & Kramarski, B. (1997). Improve: A multidimensional   method for teaching mathematics in heterogeneous classrooms. American           Educational Research Journal, 34(2), 365-394.
 11. Mevarech, Z.R., & Kramarski, B. (2014). Critical maths for innovative  societies: The role of metacognitive pedagogies. OECD publisher, Paris. (Edu.     371.334 MEV c)
 12. Zohar, A. and Dori, Y. J. (eds.). (2012). Metacognition in science education: Trends in current research. NY., NY: Springer. (Edu. 507 MET 2012)
 13. Perry, J., Lundie, D., & Golder, G. (2019). Metacognition in schools: what  does the literature suggest about the effectiveness of teaching metacognition in           schools? Educational Review, 71(4), 483-500.

 

 

 

 

ז. שם הקורס באנגלית:

Cognition and Metacognition – Emphasis on Science Education