ד"ר מאירון עודד 77-9034-01 הבסיס המוחי להפרעות רגשיות: גישות לאבחון והתערבות טיפולית

תאריך עדכון: 22-7-22_

שם מחלקה: הפקולטה לחינוך

שם הקורס: בסיס המוחי להפרעות רגשיות: גישות לאבחון והתערבות טיפולית

 

שם הקורס באנגלית:

Affect-regulation and related disorders

:Neural mechanisms, assessment and intervention.

 

שם המרצה: ד"ר עודד מאירון

סוג הקורס: (שיעור, תרגיל, סמינר, סדנה וכד')

שנת לימודים: תשפ"ג                     סמסטר: א                            היקף שעות: 1ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט:          

א. מטרות הקורס ותוצרי למידה (מטרות על / מטרות ספציפיות):

מטרת הקורס – הקניית הידע להבנת תפקודים-מוחיים והכרת מערכות מוחיות השולטות בהתנהגות ומעורבות בליקויים בבקרה וויסות התנהגותי ורגשיי והביטוי שלהם בהפרעות נוירו-התפתחותיות וקוגניטיביות בילדים ובוגרים.

 

ב. תוכן הקורס:

רציונל, נושאים:

הסטודנט יכיר את המנגנונים המוחיים המעורבים בבקרה התנהגותית ווויסות רגשי.

הסטודנט ילמד לזהות ליקויים מוחיים, מצבים פסיכופטלוגיים, וליקויים קוגניטיביים בילדים עם קשיים בתקשורת, וויסות רגשי, וקשב אקסקיוטיבי.

הסטודנט יכיר מצבים מוחיים הניתנים למדידה על מנת לאתר ולאבחן ליקויים בוויסות רגשי ויכיר שיטות התערבות לשיפור קשב אקסקיוטיבי ועיבוד מידע רגשי בילדים ובמבוגרים.

מהלך השיעורים: הרצאות אשר ילוו במצגות, סרטוני המחשה, והדגמות. תאורי מקרה ישולבו במקומות רלוונטיים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

 

 

 

 

 

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאת חובה

 קריאת רשות

1

מנגנונים מוחיים לבקרה התנהגותית: התפתחות נורמאלית ואבנורמאלית

Arnsten & Rubia (2012)

Rudea, Posner &   Rothbart (2005)

 Rueda Checa, Combita (2012)

2

הבסיס המוחי לעבוד רגשי: "עונג" מול "סבל".

סמנים מוחיים-מקדימים להפרעות בבקרה רגשית והתנהגותית.

 

Wee et al., (2017)

Berridge & Kringelbach (2013)

3

דחק והשפעות על המח: מעורבות מנגנונים לבקרה התנהגותית

Mueller et al., (2010)

Hultman et al., (2016)

4

מנגנונים מוחיים לבקרה רגשית

 

Perlman & Pelphrey (2011)

5

ליקויים מוחיים בבקרה רגשית: אוטיזם

Mazefsky et al., (2013)

Richey et al (2015)

6

ליקויים בבקרה התהגותית: הפרעות קשב וריכוז

Francx et al., (2015)

Yarmolovsky et al (2017)

7

שינויים נורוקוגניטיביים במתבגרים: קשב ובקרה רגשית

 

Rodman et al.,  (2019)

8

בסיס גנטי/מוחי להפרעות קשב אקסקיוטיבי וקליפת המח הקדם-מצחית

 

Stoddard, Beckett, Simon (2011)

Arnsten et al (2012)

9

דיסרגולציה אפקטיבית בילדים: התפתחות נוירו-טיפיקלית וליקויים מוחיים

Giller et al., (2021)

 

10

דיסגולציה התנהגותית במתבגרים

 

McCormick, Yang, Telzer (2016)

11

מגדר ורגולציה רגשית

 

Rubinow & Schmidt (2019)

12

התערבות התנהגותית לשיפור רגולציה רגשית בילדים ומתבגרים

Sanger & Dorjee (2015)

Neacsiu, Bohus, & Linehan (2015)

13

נוירומודולציה לשיפור תפקודים אקסקיוטיביים במבוגרים

 

Meiron & Lavidor (2013)

Meiron & Lavidor (2014)

14

נוירומודולציה לשיפור תפקודים רגשיים במבוגרים ובמטופלים פסיכיאטריים

Brunoni et al., (2013)

Boggioa, Zaghia, & Fregni (2009)

Maeoka et al., (2013)

 

ג. דרישות קדם:

 

ד. חובות / דרישות / מטלות:

תלמיד שייעדר מעל שתי הרצאות ללא סיבה מוצדקת לא יורשה לגשת לבחינה המסכמת, ולא יקבל ציון בקורס.

קריאת המקורות המופיעים בטבלה שמעלה.

הגשת מטלת אמצע

 

ה. מרכיבי הציון הסופי:

 60% - מבחן:  המבחן מורכב מ- 70% חומר שנלמד בכיתה, 30% קריאת חובה,

 40% -  עבודת אמצע: (הוראות הגשה יינתנו בתחילת הסמסטר)

 

ו. ביבליוגרפיה:

Arnsten, A.‪ F.‪ T.‪, Wang, M.‪ J.‪, & Paspalas, C.‪ D.‪ (2012). Neuromodulation of Thought: Flexibilities and Vulnerabilities in Prefrontal Cortical Network Synapses. Neuron, 76(1), 223-239.

 

Arnsten, A.‪ F.‪ T.‪, & Rubia, K.‪ (2012). Neurobiological Circuits Regulating Attention, Cognitive Control, Motivation, and Emotion: Disruptions in Neurodevelopmental Psychiatric Disorders. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 51(4), 356 –367.

 

Berridge, K.‪ C.‪, & Kringelbach, M.‪ L.‪ (2013). Neuroscience of affect: brain mechanisms of pleasure and displeasure. Current Opinion in Neurobiology, 23(3), 294-303.

 

Brunoni, A.‪ R.‪, Valiengo, L.‪, Baccaro, A.‪, Zanão, T.‪ A.‪, de Oliveira, J.‪ F.‪, Goulart, A.‪, Boggio, P.‪ S.‪, Lotufo, P.‪ A.‪, Benseñor, I.‪ M.‪, & Fregni, F.‪ (2013). The Sertraline vs Electrical Current Therapy for Treating Depression Clinical Study: Results from a Factorial, Randomized, Controlled Trial. JAMA Psychiatry, 70(4), 383–391. doi: 10.1001/2013.jamapsychiatry.32

 

Francx, W.‪, Oldehinkel, M.‪, Oosterlaan, J.‪, Heslenfeld, D.‪, Hartman, C.‪ A.‪, Hoekstra, P.‪ J.‪, Franke, B.‪, Beckmann, C.‪ F.‪, Buitelaar, J.‪ K.‪, & Mennes, M.‪ (2015) The executive control network and symptomatic improvement in attention-deficit/hyperactivity disorder. cortex 73, 62-72.

 

Giller, F.‪, Aggensteiner, P.‪-M.‪, Banaschewski, T.‪, Döpfner, M.‪, Brandeis, D.‪, Roessner, V.‪, & Beste, C.‪ (2022)‪.‪ Affective Dysregulation in Children Is Associated with Difficulties in Response Control in Emotional Ambiguous Situations.‪ Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging7(1)‪, 66–75.‪ https://doi.‪org/10.‪1016/j.‪bpsc.‪2021.‪03.‪014

Hultman et al. (2016). Dysregulation of Prefrontal Cortex-Mediated Slow-Evolving Limbic Dynamics Drives Stress-Induced Emotional Pathology. Neuron, 91(2), 439-452.

 

Mazefsky, C.‪ A.‪, Herrington, J.‪, Siegel, M.‪, Scarpa, A.‪, Maddox, B.‪ B.‪, Scahill, L.‪, & White, S.‪ W. (2013). The Role of Emotion Regulation in Autism

Spectrum Disorder. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry,52(7), 679–688.

 

McCormick EM, Qua W, Tezler EH. (2016). Adolescent neurodevelopment of cognitive control and risk-taking in negative family contexts. NeuroImage 124, 989–996.

 

Maeoka H. et al. (2012). Influence of transcranial direct current stimulation of the dorsolateral prefrontal cortex on pain related emotions: A study using electroencephalographic power spectrum analysis. Neuroscience Letters, 512(1), 12– 16.

 

Meiron, O., & Lavidor, M. (2013). Unilateral prefrontal direct current stimulation effects are modulated by working memory load and gender. Brain Stimulation, 6(3), 440–447. https://doi.org/10.1016/j.brs.2012.05.014

 

Meiron, O., & Lavidor, M. (2014). Prefrontal oscillatory stimulation modulates access to cognitive control references in retrospective metacognitive commentary. Clinical Neurophysiology, 125(1), 77–82. https://doi.org/10.1016/j.clinph.2013.06.013

 

Mueller SC, et al. (2010). Early-life stress is associated with impairment in cognitive control in adolescence: An fMRI study. Neuropsychologia, 48(10), 3037–3044.

 

Neacsiu, A. D., Bohus, M., & Linehan, M. M. (2014). Dialectical behavior therapy: An intervention for emotion dysregulation. In J. J. Gross (Ed.). Handbook of emotion regulation (pp. 491–507). The Guilford Press. (Social Sciences 152.4 HAN 2015 and digital access)

 

Perlman, S.‪ B.‪, & Pelphrey, K.‪ A.‪ (2011). Developing Connections for Affective Regulation: Age-Related Changes in Emotional Brain ConnectivityJournal of Experimental Child Psychology. 108(3): 607-620.

 

Richey, J.‪, Damiano, C.‪, Sabatino, A.‪, Rittenberg, A.‪, Petty, C.‪, Bizzell, J.‪, Voyvodic, J.‪, Heller, A.‪, Coffman, M.‪, Smoski, M.‪, Davidson, R.‪, & Dichter, G. (2015). Neural Mechanisms of Emotion Regulation in Autism Spectrum Disorder. Journal of Autism & Developmental Disorders, 45(11)‪, 3409–3423.‪ https://doi.‪org/10.‪1007/s10803-015-2359-z

 

Rodman, A.‪ M.‪, Jenness, J.‪ L.‪, Weissman, D.‪ G.‪, Pine, D.‪ S.‪, & McLaughlin, K.‪ A.‪ (2019)‪.‪ Neurobiological Markers of Resilience to Depression Following Childhood Maltreatment: The Role of Neural Circuits Supporting the Cognitive Control of Emotion.‪ Biological Psychiatry, 86(6)‪, 464–473.‪ https://doi.‪org/10.‪1016/j.‪biopsych.‪2019.‪04.‪033

 

Rueda, M.‪ R.‪, Checa, P.‪, & Cómbita, L.‪ M. (2012). Enhanced efficiency of the executive attention network after training in preschool children: Immediate changes and effects after two monthsDevelopmental Cognitive Neuroscience, 2(1), 192-204.

Rueda, M.‪ R.‪, Posner, M.‪ I.‪, & Rothbart, M.‪ K.‪ (2005). The Development of Executive Attention: Contributions to the Emergence of Self-RegulationDevelopmental Neuropsychology28(2), 573–594.

Rubinow, D.‪ R.‪, & Schmidt, P.‪ J. (2019). Sex differences and the neurobiology of affective disordersNeuropsychopharmacology44(1), 111–128.

Sanger, K.‪ L.‪, & Dorjee, D.‪ (2015)‪.‪ Mindfulness training for adolescents: A neurodevelopmental perspective on investigating modifications in attention and emotion regulation using event-related brain potentials.‪ Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, 15(3)‪, 696-711.‪ https://doi.‪org/10.‪3758/s13415-015-0354-7

Stoddard, J., Beckett. L., & Tony T.J. (2011). Atypical development of the executive attention network in children with chromosome 22q11.2 deletion syndromeJournal of Neurodevelopmental Disorders, 3(1)‪, 76–85. DOI 10.1007/s11689-010-9070-3

Wee, C.‪Y.‪‪, Tuan, T.‪ A.‪‪, Qiu, A.‪‪, Broekman, B.‪ F.‪ P.‪‪, Ong, M.‪ Y.‪‪, Chong, Y.‪S.‪‪, Gluckman, P.‪ D.‪‪, Meaney, M.‪ J.‪‪, Kwek, K.‪‪, Shek, L.‪ P.‪C.‪‪, Saw, S.‪M.‪‪, & Fortier, M.‪ V‪.‪ (2017). Neonatal Neural Networks Predict Children Behavioral Profiles Later in LifeHuman Brain Mapping 38(3), 1362–1373.

Yarmolovsky, J.‪, Szwarc, T.‪, Schwartz, M.‪, Tirosh, E.‪, & Geva, R.‪ (2017)‪.‪ Hot executive control and response to a stimulant in a double-blind randomized trial in children with ADHD.‪ European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 267(1)‪, 73.‪ https://doi.‪org/10.‪1007/s00406-016-0683-8