דר' בן דוד הדר איריס 77-929-01 מדיניות המימון של החינוך

החלק הראשון, הצבוע בכחול, יופיע באופן אוטומטי בסילבוס המוגמר. אין צורך למלא אותו באתר.

תאריך עדכון: __________

 

שם ומספר הקורס: 

שם המרצה:

סוג הקורס: (שיעור, תרגיל, סמינר, סדנה וכד')

שנת לימודים:                      סמסטר:                             היקף שעות

 אתר הקורס באינטרנט:          

 

שם ומספר הקורס

מדיניות המימון של החינוך

77-929-01

 

ד"ר איריס בן-דוד הדר

 

סוג הקורס: שיעור מתוקשב

שנת לימודים:    תשפ"ג       סמסטר:  א'          היקף שעות

 אתר הקורס באינטרנט:          

 

א. מטרות הקורס ותוצרי למידה (מטרות על / מטרות ספציפיות):

 

 

מטרת קורס זה להפגיש את התלמידים עם תיאוריות, קונספציות, מושגים ושיטות מחקר מתחום מדיניות המימון של החינוך.

מטרה מרכזית של הקורס: להפגיש את התלמידים עם התיאוריה והפרקטיקה של מדיניות המימון של החינוך בישראל וברמה הבינלאומית.

יעדי הקורס: א. לאפשר ולפתח חשיבה ביקורתית .ב. ללמד כלים לניתוח של מדיניות.

תפוקות מצופות מהקורס: א. התלמידים יכירו את המושגים הבסיסיים של מחקר בתחום מדיניות המימון של החינוך. ב. התלמידים ידעו לזהות קונספטים שונים בתחום המימון של החינוך. ג. התלמידים ידעו להבחין בין ולנתח גישות שונות של שוויון בהקצאת המשאבים.

 

 

 

 

 

ב. תוכן הקורס:

רציונל, נושאים:

מדיניות המימון של החינוך מהווה קומפוזיציה (דיס)הרמונית של קולות. כאשר רמות שונות של קובעי מדיניות ברמה הבינלאומית (למשל, הבנק העולמי, אונסקו וה OECD) וברמה המקומית (למשל, מדינה ורשויות) מתמזגים לכדי מדיניות המימון של המדינה. קורס זה מציג את המושגים המרכזיים בתחום מדיניות המימון של החינוך לתלמידי מנהל החינוך. הקורס עוסק בהמשגה לצד הכרה של תיאוריות מרכזיות בתחום.

 

מהלך השיעורים:

 

השיעור מתוקשב ומשלב שיעורים פרונטליים בשילוב מצגות מאתר הקורס. בנוסף, בקורס נעשה שימוש בניתוח של בסיסי נתונים רחבי היקף תוך שימוש בטכנולוגיה מתקדמת.

 

 

 

 

 

 

 

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: רשימת נושאים / תוכנית הלימודים בקורסרשימה מפורטת של נושאי ההרצאות בסדר כרונולוגי (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

 

 

קריאה                                          נושא                                                       

שיעור

מבוא

1-2

Brewer, D. J., & Hentschke, G. C. (2015). The role of economics in education policy research. In Ladd, H. F., & Goertz, M. E. (Eds.). (2015). Handbook of Research in Education Finance and Policy. New York: Routledge. (2015). 21-40.   חינוך)379.1210973 HAN 2015(

 

 

Swanson, A.D., & King, R.A. (1997). School finance: Its economics and politics (2nd ed.). New York: Longman. (Chapter 2, Values, structure, and allocation of power: Implications for school finance policy. 26-50.

 

 

Monk, D.H. (1990). Educational finance: An economic approach. New York: McGraw Hill. (Chapter 2, Equity and the distribution of educational resources. 35-64.

 

המעבר בין הקונספטים של אי השוויון Equity to Adequacy

3-4

Baker, B., Green, P. (2015). Conceptions of equity and adequacy in school finance. In Ladd, H. F., & Goertz, M. E. (Eds.). (2015). Handbook of Research in Education Finance and Policy. New York: Routledge. (2015). 231-243.   חינוך)379.1210973 HAN 2015(

 

 

Posner, R. A. (1983). The economics of Justice. Harvard University Press. Introduction: 1-9., Blackstone and Bentham 13-47. (Soc. Sci 340.115 POS e)

 

 

Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. The Belknap Press of Harvard University Press. (Phi. 320.011 RAW t)

בעברית רולס, ג'. (2001). צדק כהוגנות. ספרי עליית הגג ומשכל.  59-182 (פילוסופיה320.011 רול.צד תש"ע )

 

 

Downes, T. A., and Stiefel, L. (2015). Measuring equity and adequacy in school finance. In Ladd, H. F., & Goertz, M. E. (Eds.). (2015). Handbook of Research in Education Finance and Policy. New York: Routledge. (2015). 244-259.   חינוך)379.1210973 HAN 2015(

 

 

Picus, L. O., Goertz, M., and  Odden, A. (2015). Intergovernmental aid formulas and case studied. In Ladd, H. F., & Goertz, M. E. (Eds.). (2015). Handbook of Research in Education Finance and Policy. New York: Routledge. (2015). 279-296 חינוך)379.1210973 HAN 2015(

 

 

רמת הממשל והשפעתה על מדיניות המימון של החינוך -פדרליות

5-6

Gordon, N. (2015). The changing federal role in education finance and governance. In Ladd, H. F., & Goertz, M. E. (Eds.). (2015). Handbook of Research in Education Finance and Policy. New York: Routledge. (2015). 317-335 חינוך)379.1210973 HAN 2015(

 

 

Cocran, S., Evans, W. N. (2015). Equity, Adequacy, and Evolving State Role in Education Finance. In Ladd, H. F., & Goertz, M. E. (Eds.). (2015). Handbook of Research in Education Finance and Policy. New York: Routledge. (2015). 353-375 חינוך)379.1210973 HAN 2015(

 

 

שוק ושוק למחצה

7-8

Bifulco, R., and Bulkley, K. (2008). Charter schools. In Ladd, H. F., & Goertz, M. E. (Eds.). (2015). Handbook of Research in Education Finance and Policy. New York: Routledge. (2015). 423-443 חינוך)379.1210973 HAN 2015(

 

Carnoy, M., Jacobsen, R., & Rothstein, R. (2006).  Worth the Price? Weighing the Evidence on Charter School Achievement. 

Education Finance and Policy, 1(1), 151–161.

 

Zimmer, R., and Bettinger, E. (2015). Beyond the rhetoric: Surveying the evidence on vouchers and tax credits. In Ladd, H. F., & Goertz, M. E. (Eds.). (2015). Handbook of Research in Education Finance and Policy. New York: Routledge. (2015). 444-467.  חינוך)379.1210973 HAN 2015(

 

 

הפרטה

9-10

Levin, H. M. (2015). Issues in educational privatization. In Ladd, H. F., & Goertz, M. E. (Eds.). (2015). Handbook of Research in Education Finance and Policy. New York: Routledge. (2015). 411-422.    חינוך)379.1210973 HAN 2015(

 

 

Bifulco, R., and Bulkley, K. (2015). Charter schools. In  Ladd, H. F., & Goertz, M. E. (Eds.). (2015).Handbook of Research in Education Finance and Policy. New York: Routledge. (2015). 423-443.    חינוך)379.1210973 HAN 2015(

 

 

פערים בחינוך

11-12

Loeb, S. and Bassok, D. (2015). Early childhood and achievement gap.  In Ladd, H. F., & Goertz, M. E. (Eds.). (2015). Handbook of Research in Education Finance and Policy. New York: Routledge. (2015). 510-527.   חינוך)379.1210973 HAN 2015(

 

 

 

 

 

 

 

ג. דרישות קדם:

 

דרישות קדם: כלכלת חינוך-מיקרו ציון עובר 60

77-896-01

כלכלת חינוך-מאקרו ציון עובר 60

77-897-01

ד. חובות / דרישות / מטלות:

  • בקורס זה סהכ שש מטלות. מתוכן, חמש מטלות שוטפות ומטלת סיכום.
  • ציון עובר 60

 

 

 

 

  • מתן אפשרות להגיש את העבודה המסכמת לא יאוחר מסיום הקורס. הגשה מאוחרת לא תתאפשר.

 

ה. מרכיבי הציון הסופי:

 

  • הרכב הציון: מטלות 1-5: 10 נקודות כל מטלה.
  • מטלה סופית 50 נקודות.

 

ו. ביבליוגרפיה:

מופיעה רשימת פרטי קריאה לכל שבוע בטבלה למעלה

Ladd, H. F., & Goertz, M. E. (Eds.). (2015). Handbook of Research in Education Finance and Policy. New York: Routledge. (2015). חינוך)379.1210973 HAN 2015(

 

Swanson, A.D., & King, R.A. (1997). School finance: Its economics and politics (2nd ed.). New York: Longman. (Chapter 2, Values, structure, and allocation of power: Implications for school finance policy. 26-50.

Monk, D.H. (1990). Educational finance: An economic approach. New York: McGraw Hill. (Chapter 2, Equity and the distribution of educational resources. 35-64.

 

 

 

חומר חובה לקריאה – רשימת הספרות שעל הסטודנט ללמוד/להכיר.

חומר לקריאה מומלצת – קריאת העשרה.

 

 

 

 

     ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

 

Ladd, H. F., & Goertz, M. E. (Eds.). (2015). Handbook of Research in Education Finance and Policy. New York: Routledge. (2015). (education  379.1210973 HAN 2015(

חומר מחייב למבחנים:

בקורס זה אין בחינה יש להגיש מטלות

 

ז. שם הקורס באנגלית:

 

School Finance Policy-Introduction