דר' בן דוד הדר איריס 77-296-01 חינוך וחשיבה כלכלית יזמית

חינוך וחשיבה כלכלית יזמית 

  Introduction to Economics of Education: An Entrepreneurship Perspective

77-296-01

 

ד"ר איריס בן-דוד הדר

Iris.hadar@biu.ac.il

מתרגל: אילן לוי

kither@gmail.com

 

 

סוג הקורס: שיעור ותרגיל

שנת לימודים:    תשפ"ב         סמסטר:  א'          היקף שעות:  3 ש"ש

מועד: יום חמישי 8:00-11:00.

 

שעת קבלה בתיאום מראש במייל iris.bendavidhadar@gmail.com

 

א. מטרות הקורס ותוצרי למידה (מטרות על / מטרות ספציפיות):

 

מטרת קורס זה לאפשר מפגש לסטודנטים ואנשי חינוך עם מונחים, מושגי יסוד ותיאוריות מרכזיות מתחום הכלכלה . לקורס זה שני חלקים מרכזיים. בחלק הראשון ילמדו מושגים בסיסיים ומרכזיים מתחום מיקרו כלכלה. בחלק השני של הקורס נפגוש תיאוריות מיקרו כלכליות ונכיר נושאים הקשורים לחינוך לאוריינות כלכלית ולחשיבה יזמית.  

תוצרי הלמידה המצופים הינם הכרה של מושגי היסוד והשפה כלכלית. פיתוח יכולת של קריאה ביקורתית של מאמר מתחום כלכלת החינוך. פיתוח של הבנה של התיאוריות בתחום כלכלת החינוך, חשיבה יזמית והכרת המחקרים בתחומים הקשורים למפגש שבין כלכלה לבין חינוך.

 

 

ב. תוכן הקורס:

רציונל, נושאים:

בתקופה האחרונה נבחנת ומנותחת מערכת החינוך תוך שימוש בכלים כלכליים. כמו כן שונה המיקוד בניתוח וקבלת החלטות במערכת החינוך, מניתוח המתבסס  בעיקר על שיקולים פדגוגים למסתמך על שיקולים חברתיים- כלכליים. קורס זה נועד להפגיש תלמידי חינוך עם מושגים בסיסיים ותיאוריות מתחום הכלכלה. הקורס עוסק באפליקציות של מונחים ותיאוריות כלכליים (כמו ביקוש והיצע, השקעה, הון)  על תחום החינוך.

 

 

 

מהלך השיעורים:

 

כל השעורים ילוו במצגות. סרטוני המחשה ישולבו במקומות רלוונטיים.

 

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: רשימת נושאים / תוכנית הלימודים בקורסרשימה מפורטת של נושאי ההרצאות בסדר כרונולוגי (רשימה המצ"ב)

 

 

 1. מבוא, מושגי יסוד, תופעת המחסור, עקומת התמורה, הוצאות אלטרנטיביות. (אורון, מארק, עופר, 1994 פרק 1-3).
 2. חלוקת עבודה והתמחות, יתרון יחסי בייצור, סחר חליפין, צמיחה וקידום טכנולוגי.
 3. פונקצית הייצור, תפוקה שולית ותפוקה ממוצעת. (אורון, מארק, עופר, 1994 פרק 5-8).
 4. הקצאת מקורות בתנאי תחרות, תחרות חופשית ותכנון מרכזי.
 5. מבנה ההוצאות של הפירמה, טווח ארוך וטווח קצר, הוצאות ממוצעות ושוליות.
 6. התנהגות פירמה תחרותית, האם לייצר וכמה לייצר, עקומת היצע.
 7. התנהגות משקי בית, עקומת ביקוש, מוצר נורמלי ונחות, מוצרים משלימים ותחליפיים. (אורון, מארק, עופר, 1994 פרק 9-10)
 8. גמישות הביקוש, עקומת הביקוש של השוק, עודף צרכן.
 9. שיווי משקל תחרותי למוצר יחיד, קביעת מחירים וכמויות, יבוא ויצוא, שיווי משקל כללי.
 10. מעורבות ממשלתית, מיסים, סובסידיות, מחירי מינימום ומקסימום, מכסות ייצור. (אורון, מארק, עופר, 1994 פרק 15).
 11. כשלי שוק והשפעות חיצוניות
 12. שוק העבודה, הבדלי שכר, הון אנושי. (אורון, מארק, עופר, 1994 פרק 12).
 13.  2 הרצאות אורח בנושאים שונים בחינוך ובאוריינות פיננסית בנקים: חדד, י'. (2008). מהתיכון ועד הפנסיה : חשבון הבנק הראשון שלי.

עמודים : 7-24. חדד , י'. (2008). מהתיכון ועד הפנסיה : בנקים. עמודים 117-128.

סואל, ת. (2006). פרק ט"ז: בנקים ומערכת הבנקאות

Calomiris C.(2008): Banking Crises NBER Reporter • 2008 Number 4 p.10-14

 

לוח זמנים מפורט

 

להלן לוח מפורט של והנושאים המתאימים לסמסטר א' תשפ"ג*

   

נושא

 1.  

27-10-22

שיעור פתיחה ומבוא, מושגי יסוד, תופעת המחסור, עקומת התמורה, הוצאות אלטרנטיביות. (אורון, מארק, עופר, 1994 פרק 1-3).

 1.  

3-11-22

חלוקת עבודה והתמחות, יתרון יחסי בייצור, סחר חליפין, צמיחה וקידום טכנולוגי.

 1.  

10-11-22

--תרגול—עקומת התמורה

 1.  

17-11-22

פונקצית הייצור, תפוקה שולית ותפוקה ממוצעת. (אורון, מארק, עופר, 1994 פרק 5-8).

 1.  

24-11-22

הקצאת מקורות בתנאי תחרות, תחרות חופשית ותכנון מרכזי. מבנה ההוצאות של הפירמה, טווח ארוך וטווח קצר, הוצאות ממוצעות ושוליות.

התנהגות פירמה תחרותית, האם לייצר וכמה לייצר, עקומת היצע.

 

 1.  

1-12-22

חינוך פיננסי

 1.  

8-12-22

--תרגול--פירמות

 1.  

15-12-22

התנהגות משקי בית, עקומת ביקוש, מוצר נורמלי ונחות, מוצרים משלימים ותחליפיים. (אורון, מארק, עופר, 1994 פרק 9-10)

 

חנוכה

 

 1.  

29-12-22

 גמישות הביקוש, עקומת הביקוש של השוק, עודף צרכן.

שיווי משקל תחרותי למוצר יחיד, קביעת מחירים וכמויות, יבוא ויצוא, שיווי משקל כללי.

 1.  

5-1-23

חינוך פיננסי וחשיבה יזמית

 1.  

12-1-23

תרגול-שוק

 1.  

19-1-23

למידת עמיתים

 1.  

26-1-23

למידת עמיתים

+מועד 2 הרצאות האורח טרם נקבע סופית

 • יתכנו שינויים במועדים של התרגול

 

ג. דרישות קדם                                  

אין                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ד. חובות / דרישות / מטלות:

 • השתתפות סדירה ופעילה בכל השיעורים. 80% חובת נוכחות. סטודנט שלא יגיע ל80% מהשיעורים לא יוכל לגשת לבחינה ויאלץ לחזור על הקורס.
 • קריאת חומר רלבנטי לפני כל שיעור.
 • פרזנטציות. 40 %+בחינה 60%
 • בחינה בסוף סמסטר א'.
 • ציון עובר בקורס =60
 • מהלך השיעורים: השיעור מורכב מהרצאות, תרגול, הרצאות אורח, למידת עמיתים-פרזנטציות של הסטודנטים.

 

 • אופן הלימוד:
 • השתתפות ונוכחות מלאה בהרצאות ובתרגול.
 • קריאת פריטי הביבליוגרפיה.
 • הצגה של מאמרים מדעיים.

 

 

 

 

 

 • בקורס זה, יש חובת נוכחות 85% מהשיעורים והתרגילים. תלמיד שיעדר מעל המותר, ללא סיבה מוצדקת, לא יורשה לגשת לבחינה או להגיש עבודה ולא יקבל ציון בקורס.

 

 • בחינה-בסוף סמסטר תערך בחינה. החומר לבחינה יכלול  את הנלמד במהלך הסמסטר בשיעורים הפרונטליים, בתרגיל, בהרצאות האורח ובפרזנטציות של הסטודנטים.

 

 • למידת עמיתים-פרזנטציות (קבוצות של 4) של מאמרים מדעיים (מהרשימה המופיעה למטה). הפרזנטציה  תכלול א) הצגת המאמר תוך התייחסות לתיאוריה הכלכלית, ב) ניתוח ביקורתי (רפלקציה אישית)  של המאמר ו-ג) שאלות לדיון. על כל מציג להעלות לאתר הקורס את סיכום המאמר המדעי ואת המצגת (באתר תחת הכותרת פורום).

 

 • למידת עמיתים-פרזנטציות (קבוצות של 4) של מאמרים מדעיים (מהרשימה תופיע באתר הקורס בהמשך). הפרזנטציה  תכלול א) הצגת המאמר תוך התייחסות לתיאוריה הכלכלית, ב) ניתוח ביקורתי (רפלקציה אישית)  של המאמר ו-ג) שאלות לדיון. על כל מציג להעלות לאתר הקורס את סיכום המאמר המדעי ואת המצגת (באתר תחת הכותרת פורום).

 

ה. מרכיבי הציון הסופי:

 

60% מבחן

40% למידת עמיתים = 20% הצגת מאמר 15-20 דק בפני הכיתה+ 20% תקציר

 

ו. ביבליוגרפיה:

רשימת קריאה (חובה)

 

אורון, י', מארק, נ' , ועופר, ג' (1994). מבוא לכלכלה – מיקרו כלכלה. עמיחי. (כלכלה, מדעי החברה 338.5 אור.מב תשנ"ד)

האוניברסיטה הפתוחה (1982). מבוא לכלכלה – מיקרו. האוניברסיטה הפתוחה . (כלכלה, מדעי החברה 330.01 אונ.מב תשמ"ב)

Ratten, V., & Usmanij, P. (2021). Entrepreneurship education: Time for a change in research direction?. The International Journal of Management Education19(1), 100367.

 

     ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

 

אורון, י', מארק, נ' , ועופר, ג' (1994). מבוא לכלכלה – מיקרו כלכלה. עמיחי. (כלכלה, מדעי החברה 338.5 אור.מב תשנ"ד)

האוניברסיטה הפתוחה (1982). מבוא לכלכלה – מיקרו. האוניברסיטה הפתוחה . (כלכלה, מדעי החברה 330.01 אונ.מב תשמ"ב)

 

 

חומר מחייב למבחנים:

החומר הנלמד בהרצאות+ המאמרים