דר' יניב אפרתי 77-785-02 מלכודת ההתמכרות: מהחיים אל המסך

תאריך עדכון: __________

שם מחלקה:

שם ומספר הקורס:

מלכודת ההתמכרות: מהחיים אל המסך

 

שם הקורס באנגלית:

The Addiction Trap: From Life to the Screen

 

שם המרצה: דר' יניב אפרתי

סוג הקורס: (מתוקשב)

שנת לימודים:    תשפ"ב                  סמסטר:                             היקף שעות:  1 ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט:  מודל        

 

  • מטרות הקורס ותוצרי למידה (מטרות על / מטרות ספציפיות):

מטרות הקורס

1. היכרות עם תהליכים תרבותיים וחברתיים של עולם ההתמכרות הוירטואלי והשפעתם על התפתחות האישיות אצל ילדים ובני נוער בחינוך - מתיאוריה ליישום.
2. פיתוח מיומנויות להפעלת כלים חינוכיים תוך הבנתם של האתגרים החדשים העומדים בפני המערכת החינוכית בנושאים אלו.

 

תוצרי למידה

בסיומו של קורס זה הסטודנט/ית ידע/יהיה מסוגל:

1. לזהות ולהבחין מהי מועדות להתנהגות התמכרותית בקרב ילדים ומתבגרים

2. לבנות מענים חינוכיים מותאמים בין הבנת התפתחותה של ההתמכרות לשדה החינוכי

3. להפעיל מיומנויות חינוכיות מותאמות למתבגרים בנושא ההתמכרויות בשדה החינוכי

 

ב. תוכן הקורס:

התמורות שחלו בשנים האחרונות ברמה התרבותית והחברתית יצרו הזדמנויות חדשות להתנהגויות ממכרות בקרב בעלי בעיות האופייניות לצורך בייעוץ נפשי. לא מן הנמנע, כי ילדים ומתבגרים עלולים לפתח התנהגויות בעלי סמנני התמכרות ואף יוגדרו כ"מועדים להתמכרות". השלכות אלו יצרו אתגרים חדשים בחינוך לעסוק בפיתוח תכניות מניעה והתערבות בנושאים אלו.

הקורס מיועד להקנות לסטודנט היכרות בסיסית עם מאפיינים מבניים, התפתחותיים ותהליכים של התמכרות (בעיקר במרחב הוירטואלי) והתנהגויות סיכון בגילאי בית הספר ותיכון תוך שימת דגש על עבודת החינוך.

 

מהלך השיעורים: קורס מתוקשב תוך שימוש בטכנולוגיה ועזרים דיגיטליים נוספים.

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: רשימת נושאים / תוכנית הלימודים בקורסרשימה מפורטת של נושאי ההרצאות בסדר כרונולוגי (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

הערות

1+2

מבוא והגדרה להתמכרויות

 

 

3-4

חומרים פסיכואקטיביים- מה קורה לנו במוח כשאנו מתמכרים

 

 

5-6

התמכרויות התנהגותיות-

טכנולוגיה ומסכים

 

 

7

פורנו אונליין, התנהגות מינית קומפולסיבית במרחב וירטואלי

 

 

8

מוכנותם של מתבגרים לפנות לעזרה בנושא התמכרויות

 

 

9

טראומה, אירועי חיים והתמכרויות

 

 

10+11

ממחלה להחלמה- 12 הצעדים וראיון מוטיבציוני

 

 

12-14

מאפייני חוסן ותוכניות מניעה והתערבות בחינוך.

 

 

 

ג. דרישות קדם:

אין דרישות קדם.

 

ד. חובות / דרישות / מטלות:

  1. הקשבה לכל שיעור באורך 15 דקות וקריאת מאמרים.
  2. צפייה בסרטונים המלווים את הקורס
  3. לאחר כל שיעור יש צורך לבצע מטלה ולהגיש 12 -13 מטלות כקובץ אחד בסוף הסמסטר.

 

ה. מרכיבי הציון הסופי:

בחינה - 100%.

 

ו. ביבליוגרפיה:

שיעור 1+2- מבוא והגדרה להתמכרויות

*Efrati, Y., & Spada, M.M. (2022). Self-perceived substance and behavioral addictions among Jewish Israeli adolescents during the COVID-19 Pandemic. Addictive Behaviors Report, 15, 100431

Efrati, Y.‪, Kolubinski, D.‪ C.‪, Marino, C.‪, & Spada, M.‪ M.‪ (2022)‪.‪ Early Maladaptive Schemas are Associated with Adolescents’ Substance and Behavioral Addictions.‪ Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 1–20.‪ https://doi.‪org/10.‪1007/s10942-022-00478-8

* Zilberman, N.‪, Yadid, G.‪, Efrati, Y.‪, Neumark, Y.‪, & Rassovsky, Y.‪ (2018)‪.‪ Personality profiles of substance and behavioral addictions.‪ Addictive Behaviors82, 174–181.‪ https://doi.‪org/10.‪1016/j.‪addbeh.‪2018.‪03.‪007

Zilberman, N.‪, Yadid, G.‪, Efrati, Y.‪, & Rassovsky, Y.‪ (2020)‪.‪ Who becomes addicted and to what?‪ psychosocial predictors of substance and behavioral addictive disorders.‪ Psychiatry Research291.‪ https://doi.‪org/10.‪1016/j.‪psychres.‪2020.‪113221 שיעור 3-4- חומרים פסיכואקטיביים- מה קורה לנו במוח כשאנו מתמכרים

Hall, W., & Lynskey, M. (2020). Assessing the public health impacts of legalizing recreational cannabis use: the US experienceWorld Psychiatry19 (2), 179-186.

Newton, N. C., Champion, K. E., Slade, T., Chapman, C., Stapinski, L., Koning, I., ... & Teesson, M. (2017). A systematic review of combined student‐and parent‐based programs to prevent alcohol and other drug use among adolescentsDrug and alcohol review36(3), 337-351.

שיעור  6-5- התמכרויות התנהגותיות- טכנולוגיה ומסכים

Efrati, Y. Kolubinski, C.D, Marino, C., & Spada, M.M. (2021). Modelling the contribution of metacognitions, impulsiveness, and thought suppression to behavioural addictions in adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health18(7), 3820.

*Panova, T., & Carbonell, X. (2018). Is smartphone addiction really an addiction?  Journal of behavioral addictions7(2), 252-259.

שיעור 7- פורנו אונליין, התנהגות מינית קומפולסיבית במרחב וירטואלי

*Efrati, Y., & Gola, M. (2018). Understanding and predicting profiles of compulsive sexual behavior among adolescents. Journal of Behavioral Addictions,7(4), pp. 1004–101.

Efrati, Y., & Mikulincer, M. (2018). Individual-Based Compulsive Sexual Behavior Scale: Its Development and Importance in Examining Compulsive Sexual Behavior, Journal of Sex & Marital Therapy, 44:3, 249-259.

Efrati, Y.‪, & Amichai-Hamburger, Y.‪ (2021)‪.‪ Adolescents who solely engage in online sexual experiences are at higher risk for compulsive sexual behavior.‪ Addictive Behaviors118.‪ https://doi.‪org/10.‪1016/j.‪addbeh.‪2021.‪106874

שיעור 8- מוכנותם של מתבגרים לפנות לעזרה בנושא התמכרויות

Benfer, I., Zahnow, R., Barratt, M. J., Maier, L., Winstock, A., & Ferris, J. (2018). The impact of drug policy liberalisation on willingness to seek help for problem drug use: A comparison of 20 countriesInternational Journal of Drug Policy56, 162-175.

שיעור 9- טראומה, אירועי חיים והתמכרויות

Zilberman, N.‪, Yadid, G.‪, Efrati, Y.‪, & Rassovsky, Y.‪ (2019)‪.‪ Negative and positive life events and their relation to substance and behavioral addictions.‪ Drug and Alcohol Dependence204.‪ https://doi.‪org/10.‪1016/j.‪drugalcdep.‪2019.‪10756

Efrati, Y., Goldman, K., Levin, K., & Rosca, P. (2022).  Early-life trauma, negative and positive life events, compulsive sexual behavior disorder and risky sexual action tendencies among young women with substance use disorder, Addictive Behaviors, 133, 107379.

שיעור 10+11- ממחלה להחלמה- 12 הצעדים וראיון מוטיבציוני

מיכאל, א' (2007). התמכרות והחלמה: סוגיות נבחרות בטיפול במתמכרים. קריית ביאליק: אח. (מדעי החברה שמור לפי מיכ.הת)

רונאל, נ', חן, ג', תימור, א' ואלישע, א' (2011). רטורנו – קהילה טיפולית יהודית לטיפול בהתמכרויות.   הוצאת אוניברסיטת בר-אילן. (פסיכולוגיה, מדעי החברה E362.293 רטו.קה תשע"א)

רונאל, נ., הופמן, פ., ויעקב, ב. (2004). מדריך לעבודת 12 הצעדים במסגרות טיפוליות – שיקומיות למכורים. הרשות למלחמה בסמים וקרן רש"י. (מדעי החברה 362.29286 רונ.מד תשס"ד)

רונאל, נ' וחיימוב-אילי, ר' (2009). בצל ההתמכרות: פגיעות ותקווה של מתבגרים שגדלו עם הורה מכור. קריית ביאליק: אח. (מדעי החברה 362.29 רונ.בצ תשס"ט)

Efrati, Y., & Gola, M. (2018). Compulsive sexual behavior: A Twelve-step Therapeutic Approach. Journal of Behavioral Addictions, 7(2), pp. 445–453.

 

שיעור 12+14- מאפייני חוסן ותוכניות מניעה והתערבות בחינוך

*ראובן, י' ותורג'מן, ח' (2018). אוכלוסיית מתבגרים וצעירים על רצף ההתמכרות.  משרד העבודה , הרווחה והשירותים החברתיים . (מדעי החברה E362.291 ראו.אכ תשע"ח)