דר' יניב אפרתי 7788501 ילדים, נוער ואיומי הרשת: בין מיתוסים למציאות

תאריך עדכון: __________

שם מחלקה:

שם ומספר הקורס:

ילדים, נוער ואיומי הרשת: בין מיתוסים למציאות

שם הקורס באנגלית:

Children, youth and network threats: between myths and reality

 

שם המרצה: דר' יניב אפרתי

סוג הקורס: (שיעור)

שנת לימודים:    תשפ"ב                  סמסטר:                             היקף שעות:  1 ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט:  מודל        

 

  • מטרות הקורס ותוצרי למידה (מטרות על / מטרות ספציפיות):

מטרות הקורס

כיצד מעצב המרחב הווירטואלי את פני החברה והחינוך? ובאיזו מידה מניעה החברה את התפתחותו של המרחב הווירטואלי? מטרתו המרכזית של הקורס הנה לבחון את יחסי הגומלין בין המרחב הווירטואלי לבין שינויים חברתיים וחינוכיים תוך פריסת מגוון זוויות המחקר האפשריות להבנת ההשפעה האפשריים והגורמים המשפיעים עליהם.

 

תוצרי למידה

בסיומו של קורס זה הסטודנט/ית ידע/יהיה מסוגל:

  1. לזהות את האתגרים החינוכיים החדשים בעבודה עם מתבגרים עם כניסתו של המרחב הווירטואלי
  2. זיהוי הפרדוקס ביחסי הגומלין בין החינוך למרחב הווירטואלי ומציאת דרכי התמודדות חינוכיים מותאמים

 

ב. תוכן הקורס:

התמורות שחלו בשנים האחרונות עם כניסתו של המרחב הוירטואלי לחיינו העצימו את הצורך שלנו כא/נשי חינוך להתמודד באתגרים שונים העוסקים במרחב זה של ילדים ומתבגרים. למשל, בריונות רשת, שיימינג, פורנוגרפיה, סקסטינג ועוד. כחלק מדרישות אלו, מיומנות חינוכית-טיפולית מכוונת גיל ההתבגרות והתפתחותם תהווה מצרך חשוב. כמו כן, נעבור לדיון בשאלת 'השפעות הטכנולוגיה' תוך התמקדות בהיבט התנהגותי (התמכרות לטכנולוגיה), חברתי-פסיכולוגי, חינוכי, קוגנטיבי וסוציולוגי.

 

מהלך השיעורים: שיעור פרונטאלי תוך שימוש בטכנולוגיה ועזרים דיגיטליים נוספים.

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: רשימת נושאים / תוכנית הלימודים בקורסרשימה מפורטת של נושאי ההרצאות בסדר כרונולוגי (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

הערות

1+2

אשליה או מציאות? אוטופיה ודיסטופיה טכנולוגית

 

 

3

התבגרות בעידן הפוסט מודרני ותיאוריות של התבגרות

 

 

4

"תנו בלייק"- הפסיכולוגיה של "הלייק"

 

 

5

התמכרות לרשת, גיימינג, רשתות חברתיות ואסקפיזם

 

 

6

מיניות ברשת- פורנו, סקסטינג, מיניות מקוונת ולא מקוונת

 

 

7

טכנולוגיה, קוגניציה ומדעי המוח: האם המוח שלנו משתנה בעידן הניו מדיה?

 

 

8

מוח ומסכים- תרגיל במחקר ופיתוח ביקורת

 

 

9

ניטור סימני מצוקה ברשת החברתית

 

 

10

סמארטפון רשתות-חברתיות והשפעות פסיכולוגיות: הון חברתי, התמכרות ודכאון

 

 

11

המרחב הוירטואלי- קבוצת משימה או קבוצת ההנחה הבסיסית?

 

 

12-14

המודל החינוכי- אקולוגי לשימוש מושכל במרחב וירטואלי

 

 

 

ג. דרישות קדם:

אין דרישות קדם.

 

ד. חובות / דרישות / מטלות:

  1. קריאה שוטפת של הפריטים הביבליוגרפיים הרלוונטיים לקראת כל שיעור. הפריטים לקריאת חובה בשיעורים מסומנים ב-[*]. 
  2. צפייה בסרטונים המלווים את הקורס
  3. בסיום הסמסטר יתקיים מבחן בית (פתוח למשך 48 שעות להגשה במודל) מבוסס על בחירת אחד מהנושאים אשר נלמד בשיעורים.

 

ה. מרכיבי הציון הסופי:

מבחן בית - 100%.

 

ו. ביבליוגרפיה:

 

שיעור 1+2- אשליה או מציאות? אוטופיה ודיסטופיה טכנולוגית

[*]Fisher, D. R., & Wright, L. M. (2001). On utopias and dystopias: Toward an understanding of the discourse surrounding the InternetJournal of Computer-Mediated Communication, 6(2). DOI: 10.1111/j.1083-6101.2001.tb00115.x

Rambe, P., & Nel, L. (2015). Technological utopia, dystopia and ambivalence: Teaching with social media at a South African universityBritish Journal of Educational Technology, 46(3), 629-648.

שיעור 3- התבגרות בעידן הפוסט מודרני ותיאוריות של התבגרות

[*]אלמוג, ת'. ואלמוג, ע'. (2016). הילד בן שלושים- בגרות מעוכבת. בתוך ת., אלמוג וע., אלמוג,  דור ה-Y- כאילו אין מחר (עמ' 34-74). הוצאת מודן.  (מדעי החברה E305.235 אלמ.דו תשע"ה)

שיעור 4- "תנו בלייק"- הפסיכולוגיה של "הלייק"

קולקה, ר' (2005). בין טרגיות לחמלה. בתוך: ה., קוהוט (2005). כיצד מרפאת האנליזה? (עמ' 13-52). עם עובד. (חינוך 616.8917 קוה.כי תשס"ה)

שיעור  5- התמכרות לרשת, גיימינג, רשתות חברתיות ואסקפיזם

Panova, T., & Carbonell, X. (2018). Is smartphone addiction really an addiction?. Journal of behavioral addictions7(2), 252-259.

שיעור 6- מיניות ברשת- פורנו, סקסטינג, מיניות מקוונת ולא מקוונת

[*]אפרתי, י' (2021). חשיפה לפורנוגרפיה, התנהגות מינית מקוונת ושאינה מקוונת בקרב מתבגרים בישראל. המרכז הישראלי לקידום מיניות בריאה (IHS).  

שיעור 7- טכנולוגיה, קוגניציה ומדעי המוח: האם המוח שלנו משתנה בעידן הניו מדיה?

Wilmer, H. H., Sherman, L. E., & Chein, J. M. (2017). Smartphones and cognition: A review of research exploring the links between mobile technology habits and cognitive functioningFrontiers in psychology8, 605.

שיעור 8- מוח ומסכים- תרגיל במחקר ופיתוח ביקורת

Ophir, Y., Tikochinski, R., & Rosenberg, H. (2020). Science Has Not Proven That Screen Use Impacts Children's Brain DevelopmentJAMA pediatrics174(8), 805-805. doi:10.1001/jamapediatrics.2020.0635  

שיעור 9- ניטור סימני מצוקה ברשת החברתית

Ophir, Y., Tikochinski, R., Asterhan, C. S., Sisso, I., & Reichart, R. (2020). Deep neural networks detect suicide risk from textual facebook postsScientific reports10(1), 1-10.

Rosenberg, H., Ophir, Y., & Billig, M. (2020). OMG, RU OK?: Using Social Media to Form Therapeutic Relationships with Youth at Risk. Children and Youth Services Review, 10(1). https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105365

שיעור 10- סמארטפון רשתות-חברתיות והשפעות פסיכולוגיות: הון חברתי, התמכרות ודכאון

Ophir, Y., Rosenberg, H., Lipshits-Braziler, Y., & Amichai-Hamburger, Y. (2020). “Digital adolescence”: The effects of smartphones and social networking technologies on adolescents’ well-being. In N., Van Zalk, & C. P., Monks (Eds.). Online Peer Engagement in Adolescence (pp. 122-139). Routledge.  https://doi.org/10.4324/9780429468360 . לא זמין למנויי בר-אילן

שיעור 11- המרחב הוירטואלי- קבוצת משימה או קבוצת ההנחה הבסיסית?

וילפרד, ב'.(1992 [1961]) התנסויות בקבוצות ומאמרים נוספים. דביר. (חינוך 302.3 ביו.הת תשנ"ב)

שיעור 12-14- המודל החינוכי- אקולוגי לשימוש מושכל במרחב וירטואלי

Hwang, Y., Choi, I., Yum, J. Y., & Jeong, S. H. (2017). Parental mediation regarding children's smartphone use: Role of protection motivation and parenting styleCyberpsychology, Behavior, and Social Networking20(6), 362-368.