דר' עטרה איזקסון חשיבה יצירתית 79-0012-01/02

 

 
  תמונה שמכילה טקסט

התיאור נוצר באופן אוטומטי

 

 

שם ומספר הקורס:  חשיבה יצירתית (79-0012-01/02)

שם המרצה:  ד"ר עטרה איזקסון    atara.isaacson@biu.ac.il

 

סוג הקורס: סדנה

שנת לימודים:  תשפ"ג        סמסטר:    א' או ב'                     היקף שעות:  1 ש"ש=2 ש'

 

מועד: ס"א   יום  ד' 14-16  או ס"ב יום ד' 12:00-14:00    מיקום:   (בניין 1005  חדר  109)

 

שעת קבלה: ס"א  יום  ד' 10:30-11:30  ס"ב 13:45-14:45 (בתיאום מראש)

 

מועדי השיעורים:

 

א. מטרות הקורס ותוצרי למידה (מטרות על / מטרות ספציפיות):

הקורס מיועד לסטודנטים במסלולים שונים במסלול תעודת הוראה בבית הספר לחינוך. הקורס מציג דרכים שונות של הפעלה יצירתית בהוראה ובלמידה למורה ולתלמיד כאחד. הסטודנטים יתנסו בשיטת מודלינג (כתלמידים בעצמם כקהל יעד) מהי למידה יצירתית באמצעות תפיסות וגישות שונות תוך פיתוח חשיבה יצירתית ולימוד באמצעות גילוי וחקר. לאחר התנסות בעבודה עם מוצר, טקסט, חפץ, שיר, סיפור וכד', תערך המשגה לגבי המשמעות והאפקט של יצירתיות על היבטיה השונים תוך התייחסות לתאורטיקנים חשובים בתחום (גילפורד, דה בונו, דווק, ברוקס, פרקינס, ויגוצקי ורובינסון).

תוצרי למידה – הסטודנטים יבינו מהי יצירתיות וכיצד נוצרים רעיונות, הסטודנטים יתוודעו למאפייני החשיבה היצירתית, וייחשפו לגישות הוראה ייחודיות המעודדות דפוסי חשיבה מתפתחים.

ב. תוכן הקורס, רציונל, נושאים:

לחוות בפועל שלבים בחשיבה יצירתית באמצעות תרגילים, מטלות, משחקים ופתרון בעיות, ורק לאחר מכן להמשיג את נושא היצירתיות מבחינה תיאורטית כנתפס בגישות הוראה וחשיבה מתפתחות

 

מהלך השיעורים:

 

השיעורים ילוו במצגות, סרטונים, המחשות, עבודה בקבוצות וקבוצות חקר

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: רשימת נושאים / תוכנית הלימודים בקורס

 

 

 

 

 

 

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאת חובה עפ"י הרשימה הביבליוגרפית (לפי שם המחבר)

1-2

"הילד הקטן"

הכרות, הצגת הסילבוס, מטלות

'חיוך של מונה ליזה': הוראה ברמת ידע / יצירתית  פיתוח חשיבה: פיתוח נושא כללי באופן אישי

 

תירגול בשיטות הוראה יחודיות (מזור, פרויקט זירו)

סוגטה מיטרה - שיטת לימוד חקר עצמי

'WODB' חשיבת רב ברירה

 

 הרפז

 זוהר

3-4

דוגמא לניתוח שירים באמצעים יצירתיים (פגיס, סומק), טקסט תנ"כי

דוגמאות לגיוון בשיעורים לפי תחומי דעת שונים

תרגילים בחשיבה יוצרת:

פיתוח רעיונות, מציאת פתרון, מיון ודרוג רעיונות, חלוקת מידע, שימוש במדיומים שונים, סיעור מוחות

 

 

 ינג

 סיליג

 

5-6

 

מהי יצירתיות?

שלבים ושיטה, תהליכי היווצרות רעיון

כיצד מפתחים רעיון

 

תכסיסי חשיבה להמצאת פתרונות יצירתיים

מאפייני האדם היצירתי

 

 

גולמן

קניאל

 

 

7

 

תרגילים ומשימות לפיתוח רעיונות יצירתיים

 

 

פלקונר

שדה

8-9

דפוס חשיבה מקובע לעומת מתפתח

"בתי ספר יצירתיים"

המשחק ככלי יצירתי

 התפקיד המרכזי של המורה בכתה יוצרת

ת"ל של דיסציפלינות

 

דווק

רובינסון

 

10

ששת כובעי החשיבה דה בונו

 

דה בונו

11-12

למידה / הוראה קונסטרוקטיביסטית

חלוקה לתחומי דעת ונושאי חקר, דיון והצגה לפני עמיתים

 

ברוקס

13

שיעור בשיטה הקונסטרוק' עפ"י נושא אחד  מסתעף –

סיעור מוחות בקבוצות כולל הצגת מיני פרויקט

אינטליגנציות מרובות- גרדנר

 

גרדנר

 

 

ג. דרישות קדם:   אין

ד. חובות / דרישות / מטלות:

בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים. תלמיד שייעדר מעל שתי הרצאות ללא סיבה מוצדקת לא יוכל לגשת לבחינה המסכמת או להגיש עבודה, ולא יקבל ציון בקורס.

עבודה ומבחן

ה. מרכיבי הציון הסופי:

  • נוכחות פעילה (תרגילים משך הקורס) ועבודה קצרה (60%) המתארת הפעלה המדגימה חשיבה יצירתית בנושא מסוים (לא מערך שיעור) וקשורה לתחום הדעת של הלומד כולל תשובות אפשריות,  ודוגמאות ממחישות של התוצר הסופי. טקסטים תמונות וציטוטים יובאו בגוף הכתוב ולא כנספחים. היקף העבודה: בין חצי עמ' ל- 2 עמ', פונט דיויד 12,  רווח שורה וחצי
  • מבחן (40%) – ניתוח סיטואציות עפ"י הנלמד בקורס + (הרצאות וסרטונים) + חומר קריאת חובה כמפורט ברשימה הביבליוגרפית המצ"ב

 

ציון עובר 66

 

ו. ביבליוגרפיה:       

חומר מחייב למבחן3 פריטים מודגשים

איזקסון, ע' (2021). יצירתיות בהוראה: מורה ולתלמיד בעולם משתנה. בעריכת א' שגיא. ירושלים: הוצאת כרמל. תוכן ההרצאות בחלק ב של ספר זה ( חינוך E371.1023 איז.יצ תשפ"א וגם בגישה מקוונת)

ברוקס, ז' וברוקס, מ' (1997). בחיפוש אחר הבנה: לקראת כתה קונסטרוקטיביסטית. ירושלים: משרד החינוך, התרבות   והספורט, המנהל הפדגוגי, האגף לתכניות לימודים : מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה. רשות: עמ' 17, 29-30, 101-117. (חינוך 370.152 ברו.בח תשנ"ז)

גולמן, ד' (1997). אינטליגנציה רגשית.  תל – אביב: מטר. רשות: עמ' 7-26, 47-60, 131-146 . (חינוך, מדעי החברה, פילוסופיה, ספרות 152.4 גול.אינ תשע"ז.)

גרדנר, ה' (1996).  אינטליגנציות מרובות: התיאוריה הלכה למעשה. ירושלים: מכון ברנקו וייס

           לטיפוח החשיבה.  רשות: עמ' 64-3 . (חינוך, מדעי החברה, כלכלה 153.9 גרד.אינ  תשנ"ו) 

גרדנר, ה' (1995). מח, חשיבה ויצירתיות. מאנגלית: י', כפרי. תל אביב:  ספריית פועלים. (חינוך, מדעי החברה, פסיכולוגיה 153.35 גרד.מח תשנ"ה וגם גישה מקוונת)

דה-בונו, א' (1993). למד את ילדך לחשוב. ירושלים: מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה. ( חינוך, מדעי החברה 155.41342 דה-בונ.למ תשנ"ג)

דה בונו, א' (1996) . ששה כובעי חשיבה. תל – אביב: כנרת. (חינוך, מדעי החברה , כלכלה 153.42 דה-בונ.שש תשנ"ו)

דווק, ק' (2008). כוחה של נחישות. מאנגלית: ו', יערי. ירושלים: כתר.

       קריאת רשות: עמ' 213-247 (מדעי החברה, חינוך 153.8 דוק.כח תשס"ח)

דפי, ב' (2000). טיפוח היצירתיות והדמיון בגיל הרך. קרית ביאליק: אח. (חינוך 370.157 דפי.טפ תש"ס)
 

הרפז, י' (תשנ"ח). חינוך לחשיבה ביקורתית. ירושלים: מאגנס. (חינוך 370.152 חנו.לח תשנ"ו)

הרפז, י'  (2000). "לקראת הוראה ולמידה בקהילות חשיבה". חינוך החשיבה אסופת מאמרים בחשיבה, 18, 6-31.

זוהר, ע' (1996). ללמוד לחשוב וללמוד לחשוב. ירושלים: מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה.

          רשות: עמ' 24-50. (ספרייה לחינוך 153.42 זהר.לל תשנ"ו וגישה מקוונת)

ינג, ג"ו (2008). פיתוח רעיונות. כרכור: פראג. (מדעי החברה, מדעי המידע 153.2 ינג.פת תשס"ח)

יפסן, ר"ג (1993). שפור כשרו של המח: . (השגת אינטליגנציה, זיכרון ויצירתיות). תל-אביב: אור-  עם. (חינוך 153 יפס.שפ תשנ"ג)

סיליג, ט' (2013). אתה גאון: קורס מזורז ביצירתיות. אור יהודה: כנרת. (חינוך 153.35 סיל.את תשע"ג)

פלקונר, ט' (2004). אינטליגנציה יצירתית ושחרור עצמי: קורז'יבסקי, חשיבה לא-אריסטוטלית וההכרה המזרחית . קרית ביאליק: אח . (חינוך 153.35 פלק.אי תשס"ד)

פרי, ר' (2003). מעשה ביצירה : תהליך היצירה, מיתוסים ואגדות. בן שמן: מודן. (חינוך, ספרות 153.35 פרי.מע תשס"ג)

      פרקינס, ד' (1998). לקראת בית-ספר חכם: מאימון הזיכרון לחינוך החשיבה. ירושלים: מכון   

             ברנקו וייס לטיפוח החשיבה. רשות: עמ' 52-58. (חינוך 370.152 פרק,לק תשנ"ח)

פרקינס, ד' (2020).  חינוך בעולם משתנה: מה באמת חשוב ללמוד. תל אביב: הקיבוץ המאוחד. (חינוך 370.1 פרק.חי תש"ף)

קניאל, ש' (2006). ספר האסטרטגיות ללמידה: ללמוד איך ללמוד. תל-אביב: מט"ח. רשות: עמ'     

            77-80, עמ' 124-136 ( חינוך 153.15 קני.ספ תשס"ו וגם בגישה מקוונת)

קריאת חובה: עמ' 151-176. (חינוך 153.35 רוב.לצ תשע"ג)

רובינסון, ק', וארוניקה, ל' (2011).  המקום הנכון. למה חשוב לעשות את מה שאוהבים  .  כתר.    

      רשות: עמ' 254-271. (חינוך 153.9 רוב.מק תשע"א)

      שדה, י' (2013). מפגשים עם יצירתיות: פיתוח החשיבה היצירתית אצל ילדים. אזור: ראובני.    

           (חינוך 153.35 שדה.מפ תשע"ד)

שונוולף, ג' (2006). פסיכותרפיה עם אנשים יוצרים באמנויות. קרית ביאליק: אח. (חינוך, מדעי החברה 616.8914 שונ.פס תשס"ו)

VanGundy, A. (2005). 101 Activities for teaching Creativity and Problem Solving. San Francisco: Pfeiffer.

 

ז. שם הקורס באנגלית:

 

Creative Thinking