פרופ' נירית באומינגר צביאלי התפתחות רגשית של ילדים רגילים וילדים עם צרכים מיוחדים 77-8291-01

                                   

קורס: התפתחות רגשית של ילדים רגילים וילדים עם צרכים מיוחדים

 

 77-8291-01

פרופ' נירית באומינגר - צביאלי

סוג הקורס: שיעור

סמסטר א יתקיים בזום

שנת לימודים:     תשפ"ג            סמסטר:   א                          היקף שעות:  1

אתר הקורס בספריה:

פרופ' באומינגר-צביאלי נירית 77-8291-01 התפתחות רגשית של ילדים רגילים וילדים עם צרכים מיוחדים | בית הספר לחינוך (biu.ac.il)

א. מטרות הקורס:

מטרות ויעדים: הבנת תהליכים מרכזיים בהתפתחות חברתית-רגשית של ילדים עם התפתחות תקינה תשמש כמודל להבנת תהליכים אלה אצל ילדים עם צרכים מיוחדים

 

ב. תוכן הקורס:

 

 • התפתחות תקינה והתפתחות של ילדים עם צרכים מיוחדים--מאפיינים מרכזיים
 • רגשות בשנה הראשונה: הפקה, הבנה ויכולת לתקשר באמצעות רגשות--ילדים רגילים וילדים עם צרכים מיוחדים
 • תאוריית "ההתקשרות" --"Attachment" ומשמעותה לגבי ילדים עם בעיות בתקשורת וילדים עם הפרעות התנהגות
 • התפתחות של רגשות פרו-חברתיים
 • התפתחות ההבנה של מצבים מנטליים אצל ילדים (Theory of mind)
 • התפתחות של רגשות מורכבים
 •   נושאים מרכזיים בהתפתחות רגשית בגיל בית הספר ובגיל ההתבגרות

 

    מהלך השיעורים:

הוראה סינכרונית וא-סינכרונית, דיונים, שימוש במצגות

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס' השיעור

נושא השיעור

1 23.10.21

שעור מבוא: התפתחות תקינה והתפתחות של ילדים עם צרכים מיוחדים--מאפיינים מרכזיים

2 30.10.21

רגשות בשנה הראשונה: הפקה, הבנה ויכולת לתקשר באמצעות רגשות--ילדים עם התפתחות תקינה

3 **6.11.21

שעור בזום

רגשות בשנה הראשונה: ילדים עם צרכים מיוחדים*

4-5 13.11

20.11.21

תיאוריית ההתקשרות - Attachment: ילדים עם התפתחות תקינה

6-7 27.11.21, 4.12** שעור בזום

Attachment  ילדים עם צרכים מיוחדים*

8 11.12

התפתחות של רגשות פרו-חברתיים ילדים עם התפתחות תקינה וילדים עם צרכים מיוחדים*

18.12

9

התפתחות ההבנה של מצבים מנטליים אצל ילדים (Theory of mind) וילדים עם צרכים מיוחדים*

25.12.21

חופש חנוכה

10 1.1** שעור בזום

התפתחות של רגשות מורכבים: התפתחות תקינה ובלתי תקינה*

11 8.1.21

התפתחות רגשית מאוחרת: גיל בית הספר*

12 15.1

רגשות חברתיים ((social emotions  : בדידות וקנאה – התפתחות תקינה וילדים עם צרכים מיוחדים*

13 22.1

שעור סיכום

*  מצגות בכיתה לפי נושאים בהתפתחות לא תקינה

** שעורים יתקיימו בזום  

 

ג. חובות הקורס: 

חובות הקורס

 • תרגיל:  כל סטודנט יבחר להתמקד בנושא אחד מכלל הנושאים בקורס ויכתוב עליהם עבודה קצרה (3 עמודים). עבודה קצרה זו חייבת להתבסס על מאמר אחד לפחות מתוך רשימת המאמרים המוצעת לנושא הנבחר, אולם עליה להרחיב מעבר לחומר הביבליוגרפי באחד משלושת הכיוונים הבאים:

(1) כתיבת ביקורת, העלאת בעיות, תהיות, חסרונות ויתרונות של החומר המוצע במאמר; או;

(2) ניסוח הצעה למחקר אמפירי ; או;

(3) לנסח מטרה לתצפית על ילדים הרלוונטית לנושא הנבחר, לצפות בילד, ולכתוב דווח תצפית.

* אופן הרחבת המאמר נתון לבחירתו החופשית של הסטודנט.

 !!! על העבודות הללו לנתח, לבקר, ליישם או לערוך אינטגרציה של החומר הנקרא!!!!--- ואין מטרתן סיכום המאמר.

כמו כן על כל סטודנט להכין דף של סיכום מקוצר של המאמר אותו הוא קרא לכל תלמידי הקורס.

 

מרכיבי הציון הסופי:

 • מבחן  (75%)
 • תרגיל (25%)
 • קריאת החומר הביבליוגרפי

 

 

 

ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)-

קריאת חובה

 

 

Harris, P. L. (1996). Understanding Emotions. In M. Lewis & J. M. Haviland (Eds.), Handbook of Emotions (pp. 237-246). New York: Guilford Press.

 

                                         

       Solomon, J., & George, C. (2008). The measurement of attachment security and related constructs in infancy and early childhood. In, J. Cassidy. & P. R. Shaver (Eds.), Handbook of Attachment: Theory research and clinical applications (pp. 383-416). New York: Guilford Press (2nd edition).

.

 

 

קריאה לתרגיל (הנחיות בכיתה)

 

Emotions in The first year--Atypical 6.11

 

 1. Mazzoni, N.‪, Ricciardelli, P.‪, Actis-Grosso, R.‪, & Venuti, P.‪ (2021)‪.‪ Difficulties in Recognising Dynamic but not Static Emotional Body Movements in Autism Spectrum Disorder.‪ Journal of Autism and Developmental Disorders, 1.‪ https://doi.‪org/10.‪1007/s10803-021-05015-7
 2. Griffiths, S., et al. (2019). Impaired recognition of basic emotions from facial expressions in young people with autism spectrum disorder: Assessing the importance of expression intensity. Journal of Autism and Developmental Disorders, 49, 2768–2778.
 3. Rump, K.M., Giovannelli, J.L., Minshew, N.J., & Strauss, M.S. (2009). The development of emotion recognition in individuals with autism. Child Development, 80(5), 1434-1447.

Attachment—Atypical 27/11/22

 

ASD

 1. Martin, K.B., Haltigan, J.D., Ekas, N., Prince, E.B. & Messinger , D.S. (2020). Attachment security differs by later autism spectrum disorder: A prospective study. Developmental Science, 23(5), 1-10.
 2. Rozga, A., Hesse, E., Main, M., Duschinsky, R., Beckwith, L., & Sigman, M. (2018) A short-term longitudinal study of correlates and sequelae of

attachment security in autism. Attachment & Human Development, 20(2), 160-180.

 1. Teague, S.J., Gray, K.M., Tonge, B.J., & Newman, L.K. (2017) Attachment in children with autism spectrum disorder: A systematic review. Research in Autism Spectrum Disorders, 35, 35–50.
 2. Dolev S., Oppenheim, D., Koren-Karie, N., & Yirmiya, N. (2014). Early attachment and maternal insightfulness predict educational placement of children with autism Research in Autism Spectrum Disorders 8(8), 958–967.
 3. Grzadzinski, R.L., Luyster, R., Spencer, A.G., & Lord, C. (2014). Attachment in young children with autism spectrum disorders: An examination of separation and reunion behaviors with both mothers and fathers. Autism, 18(2), 85-96.
 4. Rutgers, A., Bakermans-Kranenburg, M., van IJzendoorn, M., & van Berckelaer-Onnes, I.             (2004). Autism and attachment: a meta-analytic review. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45(6), 1123–1134.

 

CD

 1. Spletz, M., Greenberg, M. T., & Deklen, M. (1990). Attachment in preschoolers with disruptive behavior: A comparison of clinic-referred and non-problem childrenDevelopment and Psychopathology, 2, 31-46.

LD

 1. Al-Yagon, M. (2012). Adolescents with Learning Disabilities: Socioemotional

and behavioral functioning and attachment relationships with fathers, mothers, and teachers. Journal of Youth Adolescence,41(10), 1294–1311.

 

Pro-Social Emotions -- Atypical 11.12.22

 1. Scambler, D. J., Hepburn, S., Rutherford, M. D., Wehner, E. A. & Rogers, S. J. (2007). Emotional responsivity in children with autism, children with other developmental disabilities, and children with typical development. Journal of Autism and Developmental Disorder, 37(3), 553–563.
 2. Silva, C., Jover, C., Da Fonseca, D., Esteves, F., & Deruelle, C. (2020). Acting on observed social exclusion and pro-social behavior in autism spectrum disorder. Autism, 24(1), 233–245

 

Theory of Mind Atypical       18/12/22

 1. Peterson, C. C., Slaughter, V.& Brownell, C. (2015). Children with autism spectrum disorder are skilled at reading emotion body language. Journal of Experimental Child Psychology, 139, 35-50.
 2. Schick, B., de Villiers, P., de Villiers, J., & Hoffmeister, R. (2007). Language and theory of mind: A study of deaf children. Child Development, 78(2), 376-396.
 3. Sivaratnam, C., Newman, L., & Rineharta, N. (2018). Emotion-recognition and theory of mind in high-functioning children with ASD: Relationships with attachment security and executive functioning. Research in Autism Spectrum Disorders, 53, 31–40.

 

Complex Emotions 1/1/23

 1. Black, M.H., Chen, N., Lipp, O.V., Bölte, S., & Girdler, S. (2020). Complex facial emotion recognition and atypical gaze patterns in autistic adults. Autism, 24(1), 258-262.
 2. Capps, L., Yirmiya, N., & Sigman, M. (1992). Understanding of Simple and Complex Emotions in non retarded children with autism. Journal of Psychology and Psychiatry, 33(7), 1169-1182. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1992.tb00936.x    
 3. Bauminger, N., Schorr-Edelsztein, H., & Morash, J. (2005). Social information           processing and emotional understanding in children with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 38(1), 45-61.
 4. Wieckowski, A.T., Swain, D.M., Abbott, A.L., & White, S.W. (2019). Task Dependency When Evaluating Association Between Facial Emotion Recognition and Facial Emotion Expression in Children with ASD. Journal of Autism and Developmental Disorders,49(2), 460–467

Emotion Development in School years 8/1/23

 1. Saban-Bezalela, R., Dolfinc, D., Laord, N.,  & Mashal, N. (2019). Irony comprehension and mentalizing ability in children with and without Autism Spectrum Disorder. Research in Autism Spectrum Disorders, 58, 30–3831.
 2. Barbaro, J., & Dissanayake, C. (2007). A comparative study of the use and understanding of self-presentational display rules in children with High Functioning Autism and Asperger’s Disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37(7), 235–1246
 3. Dyck, M.J., Farrugia, C., Shochet, I.M., & Holmes-Brown, M. (2004). Emotion recognition/understanding ability in hearing or vision-impaired children: do sounds, sights, or words make the difference. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45(4), 789-800.
 4. Hosie. J.A., Russel, P.A., Gray, C.D., Scott, C., Hunter, N., Banks, J.S., & Macaulay,M.C. (2000). Knowledge of display rules in prelingually deaf and hearing children. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41(3), 389-398.

 

Loneliness and jealousy—Atypical 15/1/23

 

 1. Bauminger, N., & Kasari, C. (2000). Loneliness and friendship in high-functioning children with autism. Child Development, 71(2), 447-456.
 2. Bauminger, N. (2004). The expression and understanding of jealousy in children with autism. Development and Psychopathology, 16(1), 157-177.
 3. Bauminger, N., & Shoham, Kugelmas, D. (2012).  Mother and stranger Comparisons of social attention in a jealousy Context as linked with attachment in HFASD and Typical Development. Journal of Abnormal Child psychology, 41(2), 253-264.