פרופ' עדן סיגל 77-7592-01 כלים דיגיטליים בחינוך המיוחד

 

כלים דיגיטליים בחינוך המיוחד: מתיאוריה למעשה

פרופ' סיגל עדן

סוג הקורס: קורס

שנת לימודים:    תשפ"ג                סמסטר:    ב'                      היקף שעות:  1

 

א. מטרות הקורס:

 • הכרת יישומים דיגיטליים והשפעתם על היבטים קוגניטיביים, שפתיים ולימודיים של ילדים עם צרכים מיוחדים
 • תרומת הטכנולוגיה המסייעת
 • דילמות בעבודה חינוכית משולבת טכנולוגיה
 • הקניית כלים לבניית לומדה או משחק דידקטי המותאם לצרכיו המיוחדים של כל ילד

 

ב. תוכן הקורס:

בקורס ייחשף הסטודנט ליישומים דיגיטליים שונים, וילמד להנגיש אותם לאוכלוסיות שונות עם מגוון צרכים מיוחדים. נעסוק בהיבטים תיאורטיים והיבטים מעשיים של טכנולוגיות שונות,  תוך בחינת השפעתן על היבטים קוגניטיביים, שפתיים ולימודיים של ילדים עם צרכים מיוחדים.

בקורס נפתח מיומנויות תכנון, שימוש והערכה של יישומים טכנולוגיים, כמו גם שילוב כלים אלה בהוראה ובלמידה. בנוסף, נדון בדילמות של הצוות החינוכי והטיפולי בעבודה חינוכית משולבת טכנולוגיה, כמו גם החסמים העומדים בפני הצוות בשימוש בטכנולוגיה.

הקורס ילווה בחלקו באייפד לכל זוג סטודנטים, נדגים ונשתמש בכלים ויישומים בעלי פוטנציאל להשבחת תהליכי ההוראה והלמידה של ילדים עם צרכים מיוחדים כמו רובוטים, מציאות רבודה, משחקים היברידיים, אייפד, ספרים דיגיטליים וכו'.

 

    מהלך השיעורים:

הרצאות, דיונים, הדגמות, למידת עמיתים, למידה ממוחשבת ומתוקשבת.

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

1

כלים דיגיטליים בחינוך המיוחד- גישות וסקירה

 

2

טכנולוגיה מסייעת

חצרוני (2007)

3

נגישות במחשב ובאייפד

 

4

בניית לומדה- עקרונות בסיס והדגמות

 

5

בניית לומדה- תכונות מתקדמות

 

6

הכנת משחקונים לימודיים באמצעות אפליקציות פתוחות

 

7

השפעת טכנולוגיות סיוע על היבטים קוגניטיביים

Brainin, E., Shamir, A., & Eden, S. (2022).

8

השפעת טכנולוגיות סיוע על היבטים שפתיים

Eden (2020)

9

השפעת טכנולוגיות סיוע על הלמידה

 

10

סדנה- התנסות בכלים דיגיטליים

 

11

הערכת יישומים דיגיטליים

 

12

חסמים ודילמות בשימוש בטכנולוגיות

 

13

סיכום והצגת תוצרים

 

 

ג. חובות הקורס:

     דרישות קדם: אין

 

 דרישות:

 1. בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים, שתיבדק מדי שיעור. תלמיד שייעדר מעל שתי הרצאות ללא סיבה מוצדקת לא יורשה להגיש את העבודה המסכמת ולא יקבל ציון בקורס.
 2. השתתפות פעילה בשיעורים.
 3. פיתוח לומדה/משחק לילדים עם צרכים מיוחדים, הערכתה והצגתה בפני הכיתה.
 4. המרצה מקבלת קהל בחדר 412 בתאום מראש בדואל sigal.eden@biu.ac.il

 

מרכיבי הציון הסופי:

     עבודה 100%

 

ד. ביבליוגרפיה: (חובה)

חצרוני, א' (2007). טכנולוגיות סיוע לילדים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים במסגרות החינוך. בתוך: ש. רייטר, י. לייזר, ג. אבישר (עורכים), שילובים: לומדים עם מוגבלויות במערכות חינוך. אחווה. עמ' 321-355. (חינוך E371.9046 שלו.לו תשס"ז)

נגישות ישראל www.nagish.org.il

Baglama, B., Yikmis, A., Demirok, M. S. (2017). Special education teachers’ views on using technology in mathematicsEuropean Journal of Special Education Research, 2(5). 120-134.

Bakker, M., van den Heuvel-Panhuizen, M. & Robitzsch, A. (2015). Effects of mathematics computer games on special education students' multiplicative reasoning ability. British Journal of Educational Technology, 47(4), 633-648. doi: 10.1111/bjet.12249

Brainin, E., Shamir, A., & Eden, S. (2022). Promoting spatial language and ability among SLD Children: Can robot programming make a difference? Journal of Educational Computing Research. https://doi.org/10.1177/07356331221083224

Cheng, S.C. & Lai, C.L. (2019). Facilitating learning for students with special needs: a review of technology-supported special education studies.‪ Journal of Computers in Education, 7(2)‪, 131–153.‪ https://doi.‪org/10.‪1007/s40692-019-00150-8.

Eden, S. (2020). Technology Makes Things Possible: Improving the Abilities of Deaf and Hard-of-Hearing Children with Advanced Technologies. In M. Marchark (Ed.), The Oxford Handbook of Deaf Studies in Learning and Cognition. Oxford University Press (p. 407-425).

Ismaili, J. & Ibrahimi, E.H.O. (2017). Mobile learning as alternative to assistive technology devices for special needs students. Education and Information Technologies, 22(3), 883-899. http://dx. doi.org/10.1007/s10639-015-9462-9

Lersilp, S., Putthinoi, L. &  Lersilp, T. (2018).  Facilitators and barriers of assistive technology and learning environment for children with special needs. Occupational therapy international. Article ID 3705946. https://doi.org/10.1155/2018/3705946

Martono, K.T. et al., (2019). Augmented reality technology as one of the media in therapy for children with special needs, 6th Int. Confference on Information Technology., Computer, and Electrical Engineering (ICITACEE), Sep 26-27.

 

שם באנגלית:

Digital applications in the special education: from theory to practice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מטלה מסכמת: הכנת יחידה לימודית מתוקשבת

 

מטרת הפעילות : הכנת פעילות בנושא לימודי ע"פ בחירתך, תוך שילוב משימות מתוקשבות. ניתן להשתמש בכלים מסביבת ה OFFICE- : במעבד תמלילים WORD , במצגת POWERPOINT ,בצייר ואינטרנט.

אופן הפעילות:

 • בחרי נושא לימודי וצייני: מהי אוכלוסיית היעד, מהי מטרת הפעילות. (צייני מטרות הוראה בתחום התוכן, מטרות הוראה בסביבה המתוקשבת)
 • תיאור מהלך צפוי של השיעור - יש לבחור נושא לימודי ולציין כיצד הוא מועבר לתלמידים, חשוב לפרט את הפעילויות המשולבות מחשב.
 • בהכנת הפעילויות יש להקנות לתלמיד לפחות שלוש מיומנויות מחשב.
 • יש להגיש את הפעילות, כפי שתוגש לתלמיד, כולל ההנחיות לתלמיד. אם הפעילות היא על טקסט כלשהו, נא לצרף גם אותו. (בפעילות מתוקשבת יש להשתמש בכלים המתוקשבים שנחשפנו להם במהלך הלמידה).  חשוב לצרף קישורים למקורות מידע ברשת בהתאם לנושא הנלמד בשיעור.
   
 • בהכנת הפעילות יש להתייחס ל: ארגון הזמן, ארגון הלומדים , לדגמי הקניה, וכן לפינת המחשב.
 • יש לשלב מצגת הקשורה לנושא הנלמד.
 • באחת הפעילויות, התייחסי למגבלת הלומד, והוסיפי טכנולוגיה תומכת (לפחות-2).
 •  שלבי  לפחות אחד מהכלים השיתופיים שלמדנו , PADLET) כלי גוגל טפסים וכד')
 • ניתן לשלב ספר דיגיטאלי או פעילות בroojoom - .
 • יש לציין מהו התוצר המצופה מהלומד וכיצד הוא מוערך.

 

הגשת ההטלה והצגתה:

 • ביצוע המטלה ביחידים .
 • ניתן להגיש בטופס לתכנון שיעור מקוון שנמצא במודל.
 • ניתן להציג את השיעור באמצעות מצגת שבניתם ולשלב מצגת קיימת, או קישור לאתר המשולבים בהקניית היחידה ללומד.

העבודה תוערך הן על ידי עמיתים , על ידי המרצה ועל פי מחוון.

 

עבודה נעימה

 

 

מחוון להערכת משימה מתוקשבת

התבחין

בכלל לא

בדרך..

מיטבי

נקודת המוצא למשימה

הוראת  מיומנויות מחשב

הוראת מיומנויות מחשב אך יש מושכלות בבחירת התכנים המתאימים.

תחום הדעת או שלוב בין תחומי דעת, או תהליך למידה.

שימוש באינטרנט

אין שימוש באינטרנט

המשימה משתמשת במקור אינטרנטי כבמקור מודפס.

השימוש באינטרנט תואם את מאפייני המדיום טקסט דיגיטלי, שרשור בפורום וכו'..

התאמת הפעילות למאפייני הכלים

ניכר אילוץ של הכלים למשימה

בחירה של כלים שיכולים לתת מענה אבל הוא לא המענה הטוב ביותר.

יש התאמה מיטבית בין אפיון הכלי לשימוש בו.

רמות חשיבה

המשימה מציגה שאלות אינפורמטיביות שאינן דורשות שימוש ברמות חשיבה גבוהות.

המשימה מאפשרת רמות חשיבה גבוהות אך אינה מכוונת לזה.

המשימה מאפשרת רמות חשיבה גבוהות  ומעודדת יישומן.

מענה לשונות

משימה ותוצר אחידים לכולם

המשימה כוללת רמות חשיבה שונות, מאפשרת בחירה.

בחירה ברמת ביצוע המשימה ובחירה בתוצר.

עיצוב טקסטואלי

המשימה מעוצבת כדף עבודה ליניארי ששומר על מבנהו בעת הדפסה

המשימה  משלבת קישורים ישירים , אינה משתמשת בקישורים מכוסים. גודל הדף אינו תואם את המסך.

המשימה מעוצבת עפ"י עקרונות הטקסט הדיגיטלי וכללי השימושיות ברשת.לדוג': עושה שימוש נבון בקישוריות, גודל הדף תואם את גודל המסך וכו'.

שימוש בכלי תקשורת אינטרנטיים

אין שימוש בכלי תקשורת

אין התאמה בין השימוש לאופי כלי התקשורת בו משתמשים.

יש ניצול איכותי של כלי תקשורת אינטרנטיים.

תרומת המחשב לתהליך הלמידה

הלמידה יכלה להתבצע גם ללא שימוש במחשב

למשימה יש פוטנציאל לניצול איכותי של המחשב אך זה אינו ממומש במטלה.

תהליך הלמידה נתרם מהשימוש במחשב, ללא השימוש בו אי אפשר לבצע את תהליך הלמידה בצורה מיטבית

הגדרת התוצר

אינו מוגדר

מוגדר חלקית, באופן כללי.

מוגדר בפירוט ולתלמיד ברור היטב מה נדרש ממנו וכיצד יוערך.

התאמת התוצר למשימה

אין קשר בין התוצר הסופי למשימה.

 קיים אילוץ בקשר שבין המשימה לתוצר.

התוצר מתאים ומתבקש מהמשימה.

התאמת תוצר הלמידה לכלים המתוקשבים

חוסר התאמה בין הכלי להצגת התוצר לבין תוכן המשימה

בחירה של כלים שיכולים לתת מענה אבל הוא לא המענה הטוב ביותר.

שמוש מושכל בכלים המתוקשבים להצגת התוצר

תיווך משימה

המשימה דורשת תיווך רב של המורה בכיתה ואינה מפעילה עצמאית את התלמידים

המשימה דורשת תיווך  חלקי של  המורה ברור מניסוח המשימה.

המשימה מאפשרת לתלמידים לעבוד בצורה עצמאית.